Sexualbrott

Kriminalvården har ett behandlingsprogram speciellt utformat för män och kvinnor dömda för sexualbrott.

Programmet heter Seif som står för Sexualbrottsprogram med individuellt fokus. Programmet finns både i frivård och anstalt och adresserar riskfaktorer kopplade till återfall i sexualbrott.