Kriminalvården

Sexualbrott

Kriminalvården har ett behandlingsprogram speciellt utformat för att passa män och kvinnor som är dömda för sexualbrott.

Programmet heter Seif och står för sexualbrottsprogram med individuellt fokus. Deltagarna finns både i frivård och på anstalt och de arbetar med ämnen som relationer och sexualitet.