Kriminalvården logotyp

Seif - Sexualbrottsbehandling med individuellt fokus

Seif står för sexualbrottsprogram med individuellt fokus och riktar sig till män och kvinnor dömda för alla typer av sexualbrott. Här jobbar man med riskfaktorer för återfall i sexualbrott.

Seif ges både i grupp och individuellt. I gruppmötena sitter deltagarna med de två programledarna och diskuterar, först brett för att sedan på en personlig nivå arbeta med övningar, rollspel och hemuppgifter. Grupperna innehåller sex till åtta deltagare och gruppstödet är en viktig del i behandlingen.

Det individuella programmet sker mellan klient och programledare, i övrigt är innehållet detsamma. Deltagarna arbetar med frågor som intimitet, relationer, sexualitet, förändringsstrategier och hur man hanterar känslor. Deltagaren får mot slutet av programmet göra en plan för framtiden som bland annat handlar om hur de ska hantera risksituationer.

Omfattningen på programmet varierar utifrån klientens behov. Klienterna får mellan 25-100 timmar i individuell behandling eller 80-250 timmar i gruppbehandling. Efter avslutat program finns en fortsättning i frivården för att behålla och stärka inlärningen.