Kriminalvården logotyp

Seif - Sexualbrottsprogram med individuellt fokus

Seif står för sexualbrottsprogram med individuellt fokus och riktar sig till män och kvinnor dömda för alla typer av sexualbrott. Här jobbar man med riskfaktorer för återfall i sexualbrott.

Seif står för Sexualbrottsprogram med individuellt fokus. Programmet syftar till att minska risk för återfall i sexualbrott. Det är utvecklat av Kriminalvården och ligger i linje med forskning om hur behandling för att motverka sexualbrott bör utformas. Det riktar sig till män och kvinnor dömda för alla typer av sexualbrott. Seif blev ackrediterat av en vetenskaplig panel 2018.

Seif fokuserar på riskfaktorer för återfall i sexualbrott som är möjliga att påverka med psykologisk behandling, till exempel attityder som stödjer övergrepp, sexuell upptagenhet och bristande självreglering. Programmet har ett flexibelt format vilket innebär att det i hög grad kan anpassas utifrån klientens problematik. Anpassningar kan göras utifrån behov av intensitet och omfattning, innehåll och motivation eller andra specifika mottaglighetsfaktorer.

Seif ges både i grupp och individuellt. Grupperna leds av två programledare och består av sex till åtta deltagare. I individuellt format bedrivs programmet av en programledare. Omfattningen på programmet varierar utifrån klientens risker och behov.

Klienterna arbetar med bland annat med rollspel och hemuppgifter under programmet. De får mot slutet av programmet göra en plan för framtiden som bland annat handlar om hur de ska hantera risksituationer.

Efter avslutat program finns en fortsättning i frivården som syftar till att behålla och stärka inlärningen för att minska återfallsrisken.

Om Seif

  • För klienter dömda för sexualbrott.
  • Ett flexibelt program som kan genomföras individuellt eller i grupp.
  • Utvecklat i Kriminalvården och ackrediterat 2018.
  • Tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Uppbyggt kring temana Känslor, Tankar, Sexualitet och Relationer.