Idap (Integrated Domestic Abuse Programme)

Idap är ett program utarbetat av kriminalvården i England och Wales. Det har bedrivits i Kriminalvården sedan 2004 och det ackrediterades av en vetenskaplig panel 2006.

Våldet beskrivs utifrån det så kallade makt- och kontroll-hjulet, vilket illustrerar hur olika  typer av våld från mannens sida (fysiskt, verbalt, sexuellt, känslomässigt) är en del av en större helhet och att det inte handlar om tillfälliga urladdningar från mannens sida. Programmets innehåll utgår från nio teman; icke-våld, icke hotfullt beteende, respekt, stöd och tillit, ärlighet och ansvarstagande, sexuell respekt, partnerskap, ansvarsfullt föräldraskap samt förhandling och rättvisa.

Centralt för Idap är inlärning och träning av olika strategier för att inte använda våld eller andra kontrollerande beteenden. Här lär sig klienten strategier som exempelvis att ta en time out, att känna igen tecken på ilska, att använda positivt självresonemang, att vara medveten om icke verbala signaler, att hantera svartsjuka, att kommunicera tankar och känslor och konflikthantering.

Om Idap

  • För män som är dömda för våld mot sin nuvarande, eller före detta, kvinnliga partner.
  • Grupprogram med kompletterande individuella sessioner.
  • Utarbetat av kriminalvården i England och Wales och anpassat till svenska förhållanden.
  • Ackrediterat 2006.
  • Bygger på social inlärningsteori och Duluth-modellen.