Predov (Preventing Domestic Violence)

Predov är utvecklat i Kriminalvården och i linje med den senaste forskningen om effektiva behandlingsmetoder för partnervåld. Programmet blev ackrediterat av en vetenskaplig panel i december 2020 och godkändes därmed för implementering i Kriminalvårdens ordinarie verksamhet.

Predov kan till viss del anpassas till klientens problematik, framförallt vad gäller de pedagogiska verktygen som ingår i programmet. Programmet är mindre omfattande än Relationsvåldsprogrammet (RVP).

Predov utgår från de mest drivande faktorerna bakom relationsvåld med fokus på faktorer som är möjliga att påverka i psykologisk behandling, till exempel attityder som stödjer våld, brister i känsloreglering och kommunikation samt konflikt- och problemlösning. Vid behov adresseras även användning av alkohol och narkotika.

Antalet sessioner kan variera mellan 17–22 sessioner. Sessionernas längd varierar mellan 60–90 minuter och genomförs 1–2 gånger per vecka.

Om Predov

  • För klienter dömda för våld mot en eller flera närstående.
  • Individuellt program med viss flexibilitet.
  • Utvecklat i Kriminalvården och ackrediterat 2020 av en vetenskaplig panel.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Uppbyggt kring temana Känslor och balans i livet, Tankar och regler om relationer samt Kommunikation och relationer.
  • Har vid behov också fokus på alkohol och narkotika.