RVP − Relationsvåldsprogrammet

RVP är utvecklat i Kriminalvården och i linje med den senaste forskningen om effektiva behandlingsmetoder. Programmet blev ackrediterat av en vetenskaplig panel 2017.

Programmet har ett flexibelt format som i hög grad kan anpassas utifrån varje klients problematik. Anpassningar kan göras utifrån behov av intensitet och omfattning, innehåll och motivation eller andra specifika mottaglighetsfaktorer.

 RVP utgår från de mest drivande faktorerna bakom relationsvåld med fokus på faktorer som är möjliga att påverka i psykologisk behandling, till exempel attityder som stödjer våld, brister i känsloreglering, brister i kommunikation, konflikt- och problemlösning samt användning av alkohol och narkotika.

Eftersom innehåll och omfattning anpassas utifrån varje enskild klients behov varierar antalet sessioner inom intervallet 25–40. Sessionernas längd är mellan 60 till 90 minuter och genomförs en till två gånger per vecka.

Under åren 2020–2026 kommer RVP att utvärderas avseende effekt och process. Utvärderingen leds av Kriminalvårdens FoU-verksamhet.

Om RVP

  • För klienter dömda för våld mot en eller flera närstående.
  • RVP står för Relationsvåldsprogrammet.
  • Individuellt program med flexibelt format.
  • Utvecklat i Kriminalvården och ackrediterat 2017.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Uppbyggt kring temana emotionell stabilitet, relationsmönster och attityder.
  • Har vid behov också särskilt fokus på alkohol och narkotika.