Kriminalvården

Våld

Kriminalvården har fem behandlingsprogram som riktar sig till personer i kriminalvård som har någon slags våldsproblematik.

Män med våldsproblematik

Puls är ett behandlingsprogram som riktar sig till män som har en våldsproblematik.

Konfliktlösning

Våldspreventivt program – VPP är ett program för manliga och kvinnliga klienter som begått våldsbrott. Det finns i två former. Dels för de som har ett våldsmönster och de som inte anses ha det.

Män som utövar våld i nära relation

För män som använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende mot sin nuvarande, eller före detta kvinnliga partner har Kriminalvården behandlingsprogrammet Idap.

Hjälp att bryta upp från destruktivt umgänge

För de som behöver stöd att lämna en kriminell gruppering finns behandlingsprogrammet Entré. Ledarna arbetar bland annat med klientens identitet och självbild och tar upp ämnen som aggressivitet och våld.

Klienter dömda för relationsvåld

Relationsvåldsprogrammet, RVP, vänder sig till klienter i Kriminalvården som är dömda för att ha utövat våld mot en eller flera närstående personer.