Kriminalvården

Entré

Ett nytt behandlingsprogram för klienter som vill och behöver stöd att lämna en kriminell gruppering eller organiserad brottslighet.

Programmet är individuellt och sker mellan deltagare och programledare. Upplägget skräddarsys utifrån klientens behov. Genom samtal, rollspel och hemuppgifter arbetar deltagaren med ämnen som attityder och värderingar, relationer och umgänge, aggressivitet och våld samt identitet och självbild.

Syftet är att så långt som möjligt anpassa såväl innehåll som omfattning på programmet för varje enskild klient. Därför varierar antal och längd på träffarna.

Om Entré

  • Utvecklat av Kriminalvården och var under år 2013 ett pilotprojekt i Stockholm, Göteborg och Malmö
  • Ett KBT-program med fokus på vilken funktion brottsligheten fyller för klienten och vilka sociala och psykologiska behov tillhörigheten i en kriminell gruppering ger

Här finns programmet

Frivård: Frivården Borås, Frivården Fridhemsplan, Frivården Göteborg, Frivården Halmstad, Frivården Karlskrona, Frivården Karlstad, Frivården Kristianstad, Frivården Malmö, Frivården Nyköping, Frivården Skövde, Frivården Sollentuna, Frivården Södertörn, Frivården Vänersborg och Frivården Örebro.