Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

VPP - ett våldsförebyggande program

Ett grupprogram som bara ges i anstalt och som sedan 2009 består av två versioner – den ena på 37 träffar och den andra på 87 träffar.

VPP 37 riktar sig till klienter som har begått ett våldsbrott eller mord, utan att det nödvändigtvis finns ett våldsmönster, och bedöms ha måttlig risk för återfall.

VPP 87 riktar sig till klienter som har begått minst två våldsbrott eller mord, bedöms ha hög risk för återfall och ett uttalat våldsmönster.

Tillsammans med två programledare arbetar åtta deltagare med att få insikt i det egna våldsbeteendet, hantera ilska och att lära sig konfliktlösning. Genom diskussioner och presentationer övar deltagarna på att arbeta målinriktat, planera framåt för att minska risken för återfall och att reparera relationer.

Gruppstödet är viktigt när deltagarna utmanar sina egna tankar och praktiskt övar på andra sätt att hantera konflikter istället för att använda våld.

Programmets omfattning

* VPP 37: 37 sessioner och tre individuella samtal på totalt 14 veckor
* VPP 87: 87 sessioner samt fyra individuella samtal på totalt 23 veckor

Om VPP

  • VPP har utformats av den kanadensiska kriminalvården i slutet av 1990-talet, har anpassats till svenska förhållanden och används av Kriminalvården sedan 2009
  • VPP står för våldspreventivt program
  • Ett KBT-program som vilar på social inlärningsteori

Programmet finns här

Anstalt: Anstalten Högsbo, Anstalten Kumla, Anstalten Tidaholm och Anstalten Österåker.

Frivård: Frivården Malmö och Frivården Örebro.