Våldsbrott

Kriminalvården har tre behandlingsprogram som riktar sig till personer som har problem med aggressioner och våld. Kriminalvården har också två behandlingsprogram som särskilt riktar sig till personer som är dömda för att ha utövat våld mot närstående personer.

Hjälp att bryta upp från destruktivt umgänge

För de som behöver stöd att lämna en kriminell gruppering finns behandlingsprogrammet Entré. Programledarna arbetar bland annat med klientens identitet och självbild och tar upp ämnen som aggressivitet och våld.

Män med våldsproblematik

Puls är ett behandlingsprogram som riktar sig till män som har en våldsproblematik.

Konfliktlösning

Våldspreventivt program – VPP är ett program för manliga och kvinnliga klienter som begått våldsbrott. Det finns i två former. Dels för de som har ett våldsmönster och de som inte anses ha det.

Relationsbrott

Se Kriminalvårdens behandlingsprogram inom relationsbrott