Kriminalvården

Entré

Entré är ett behandlingsprogram för klienter som vill och behöver stöd att lämna en kriminell gruppering eller organiserad brottslighet.

Programmet är individuellt och sker mellan deltagare och programledare. Upplägget skräddarsys utifrån klientens behov. Genom samtal, rollspel och hemuppgifter arbetar deltagaren med ämnen som attityder och värderingar, relationer och umgänge, aggressivitet och våld samt identitet och självbild.

Syftet är att så långt som möjligt anpassa såväl innehåll som omfattning på programmet för varje enskild klient. Därför varierar antal och längd på träffarna.

Om Entré

  • Ett KBT-program (kognitiv beteendeterapi) med fokus på vilken funktion brottsligheten fyller för klienten och vilka sociala och psykologiska behov tillhörigheten i en kriminell gruppering ger.