Puls - behandling för våldsdömda

Puls riktar sig till klienter med våldsproblematik och till unga på särskilda ungdomsavdelningar på anstalt. Programmet riktar sig inte till klienter som uteslutande har relationsbrott som problematik.

Programmet består både av gruppsessioner och individuella träffar mellan programledare och deltagare. I grupp arbetar deltagarna med att känna igen problemsituationer och komma på lösningar. Genom diskussioner och rollspel lär de sig självkontroll och övar på att stå emot grupptryck. 

De individuella träffarna fokuserar på den enskilda deltagarens behov och mål med behandlingen. Programledaren följer upp det deltagaren lärt sig i grupp och tillsammans diskuterar de hur klienten kan använda sina nya erfarenheter i sitt eget liv.

Programmet består av 24 gruppträffar och sex individuella träffar, totalt 30. Det tar max 24 veckor att gå programmet men det kan också genomföras på åtta veckor. Längden på gruppträffarna är 90 minuter medan de individuella träffarna är 60 minuter.

Om Puls

  • Är framtaget av Kriminalvården och används sedan 2012
  • Står för Problemlösning Umgänge Livsmål Självkontroll
  • Är ett KBT-program (kognitiv beteendeterapi) med social informationsbearbetning som grund.