Våldsproblematik

Kriminalvården har tre behandlingsprogram som riktar sig till personer som har problem med ilska, aggression och våld i olika sammanhang. Det finns också särskilda behandlingsprogram som riktar sig till personer som är dömda för att ha utövat våld mot närstående personer.

Klienter med generell våldsproblematik

Puls är ett behandlingsprogram som riktar sig till klienter som har problem med ilska, aggressivitet och våld. Programmet genomförs i fyra olika gruppbaserade moduler samt en individuell modul.

Klienter med mönster av våldsbrottslighet och/ eller behov av att lämna kriminell gruppering

Entré är ett flexibelt, individuellt program för klienter som har ett mönster av våldsbrottslighet och/ eller klienter som har behov av och behöver stöd att lämna en kriminell gruppering.

Våldsprevention i grupp

Våldspreventivt program – VPP är ett längre gruppbaserat program för klienter som har en våldsproblematik.

Våld i nära relation

För klienter som använder våld i nära relationer har vi särskilda behandlingsprogram.