Entré

Entré är ett behandlingsprogram för klienter som är i behov av och behöver stöd att lämna en kriminell gruppering eller organiserad brottslighet och/ eller bryta ett mönster av våldsbrottslighet. Programmet är evidensbaserat och ackrediterat av en vetenskaplig panel.

Programmet genomförs i individuellt format och behandlingen skräddarsys utifrån den enskilda klientens behov och mottaglighet. Anpassningar kan göras utifrån behov av intensitet och omfattning, innehåll och motivation eller andra specifika mottaglighetsfaktorer.

 I programmet bearbetas klientens problematik inom temaområden som Attityder och värderingar, Relationer och umgänge, Aggressivitet och våld, Identitet och självbild, Alkohol och droger samt Praktisk social situation.

Eftersom innehåll och omfattning anpassas utifrån varje enskild klients behov varierar antalet sessioner inom intervallet 25-40 sessioner. Sessionernas längd är mellan 60-90 minuter och genomförs en till två gånger per vecka.

Om Entré

  • För klienter som är i behov av och behöver stöd att lämna en kriminell gruppering eller organiserad brottslighet och/eller bryta ett mönster av våldsbrottslighet.
  • Individuellt program med flexibelt format.
  • Utvecklat i Kriminalvården och ackrediterat 2016 av en vetenskaplig panel.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Uppbyggt kring temana Relationer och umgänge, Attityder och Värderingar, Aggressivitet och våld, Identitet och självbild, Praktisk social situation samt Alkohol och droger.