Puls - behandling för ilska, våld och aggressivitet

Puls riktar sig till klienter som har problem med ilska, våld och aggressivitet. Programmet riktar sig inte till klienter som uteslutande har våld i nära relation som problematik. Programmet blev ackrediterat av en vetenskaplig panel 2016.

Programmet består av fyra moduler som genomförs i grupp samt en modul som genomförs individuellt. Under gruppsessionerna arbetar deltagarna med att känna igen problem- och risksituationer, och lösa problem på andra sätt än genom våld. Gruppsessionerna innehåller också träning i att kunna hantera impulser och starka känslor samt övning i att fatta genomtänkta beslut och kunna stå emot sociala påtryckningar på ett rättframt sätt utan aggressivitet. 

De individuella träffarna fokuserar på den enskilda klientens behov och mål och anpassas utifrån behov.

Programmet består av 24 gruppsessioner och sex individuella sessioner. Gruppsessionerna är 90 minuter medan de individuella träffarna är 60 minuter.

Om Puls

  • För klienter med problem med ilska, aggressivitet och våld.
  • Står för Problemlösning Umgänge Livsmål Självkontroll.
  • Modulbaserat grupprogram med öppet intag och en individuell modul.
  • Utvecklat av Kriminalvården och ackrediterat av en vetenskaplig panel 2016.
  • Är ett kognitivt beteendeterapeutiskt program med modellen för social informations-bearbetning som grund.