Sjukvård

Alla häkten och fängelser har en läkarmottagning. Där finns dagligen en eller flera sjuksköterskor tillgängliga, och mottagningen fungerar ungefär som en vanlig vårdcentral.

Allmänläkare finns på mottagningen en eller två gånger i veckan och på flera mottagningar arbetar även en psykiater. Om en intagen blir akut sjuk, behöver opereras, övervakas eller få annan vård som kräver ett sjukhus resurser, följer personal från Kriminalvården med.

Det är sjuksköterskan som ansvarar för de läkemedel som läkare skriver ut åt intagna. De beställs i dospåsar och delas sedan ut av kriminalvårdare med speciell utbildning.

Tandvård

Om en intagen avtjänar ett straff som är längre än två år kan han eller hon få grundläggande tandvård i Kriminalvården. Det får den intagne betala med egna medel. Kriminalvården kan ibland betala för akut tandvård.