Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Lämna synpunkter och klagomål

Målet för hälso- och sjukvården inom Kriminalvården är att klienten som patient ska få så bra vård som möjligt utifrån sina behov.

Klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården är uppbyggt så att patient och närstående i första hand ska vända sig till vårdgivaren för att anmäla klagomål eller synpunkter på vården.

Så här kan patienten eller närstående framföra sin synpunkter:

  • I första hand bör patienten tala direkt med sjukvårdspersonal där hen fått vården.
  • Skriva ner sina synpunkter eller klagomål i blanketten nedan och skicka den till kriminalvårdschef på det häkte eller den anstalt som klagomålet berör.
  • Patient och närstående kan även kontakta Kriminalvårdens servicecenter (KSC) på telefon 011-49 636 45 eller 636 45 tisdagar och torsdagar klockan 10-16 samt fredagar 8-14  för ytterligare information om hur klagomål/synpunkter kan framföras.
  • Patienten och närstående kan också lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - om de inte har fått återkoppling på sina synpunkter eller klagomål. https://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/