Kriminalvården logotyp

Lämna synpunkter och klagomål

Målet för hälso- och sjukvården inom Kriminalvården är att klienten som patient ska få så bra vård som möjligt utifrån sina behov.

Klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården är uppbyggt så att patient och närstående i första hand ska vända sig till vårdgivaren för att anmäla klagomål eller synpunkter på vården.

Så här kan patienten eller närstående framföra sin synpunkter:

  • I första hand bör patienten tala direkt med sjukvårdspersonal där hen fått vården.
  • Skriva ner sina synpunkter eller klagomål i blanketten nedan och skicka den till kriminalvårdschef på det häkte eller den anstalt som klagomålet berör.
  • Patient och närstående kan även kontakta Kriminalvårdens servicecenter (KSC) på telefon 011-49 636 45 eller 636 45 tisdagar och torsdagar klockan 10-16 samt fredagar 8-14  för ytterligare information om hur klagomål/synpunkter kan framföras.
  • Patienten och närstående kan också lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - om de inte har fått återkoppling på sina synpunkter eller klagomål.