Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Fängelse, frivård och häkte

Inom Kriminalvården avtjänas både fängelsestraff och straff utanför fängelset, så kallad frivård. Kriminalvården ansvarar också för landets häkten.

Fängelse

Fängelse är samhällets sätt att straffa den som begår ett allvarligt brott. Den som dömts till fängelse förlorar sin frihet under en tid. Ett fängelsestraff kan vara från 14 dagar till livstid.

Anstalter, säkerhet och livet i fängelse

Frivård

Frivården ansvarar för klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. Frivården lämnar även yttrande till domstol när det gäller brottmål, så kallad personutredning. Merparten av de som döms till ett kriminalvårdsstraff finns i frivården.

Kriminalvård i samhället

Häkte

Den som misstänks för ett allvarligt brott kan häktas av domstolen i väntan på att brottet utreds. Den häktade betraktas som oskyldig fram till fällande dom.

Häkten, restriktioner och narkotikainsatser

Fotboja

Övervakning med elektronisk kontroll

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet med så kallad fotboja.
Fotboja

Personutredning

Föreslår lämplig påföljd

Kriminalvården lämnar yttrande till domstolen om en misstänkt riskerar straff i anstalt eller frivård. För att göra det måste vi göra en personutredning.
Personutredning

Verkställighetsplan

Utredning och planering

För att kunna planera till exempel behandlingsinsatser görs en risk- och behovsbedömning av varje intagen. Planeringen för straffet bestäms sedan tillsammans med den dömde.
Verkställighetsplan