Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Renovering och etablering av anstalter och häkten

För att Kriminalvården ska kunna genomföra vårt uppdrag att verkställa påföljder och arbeta återfallsförebyggande behöver vi fortlöpande se över våra lokaler och antalet platser.

Kriminalvård pågår året runt och våra lokaler används dygnet runt. Anläggningarna slits hårt och underhålls fortlöpande med allt från enklare underhåll till rotrenoveringar, expansion på tidigare anläggningar till rena nyetableringar. Behovet av platser påverkas både av renoveringar och antalet klienter.

Ett utökat platsbehov

Idag finns cirka 2 200 ordinarie häktesplatser och cirka 4 300 anstaltsplatser plus ett antal tillfälliga så kallade beredskapsplatser. Kriminalvården bedömer att platsbehovet år 2023 kommer att vara cirka 2 480 häktesplatser och cirka 5 710 anstaltsplatser.

För att möta ett växande platsbehov ska Kriminalvården utöka med 2 000 ordinarie platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren. Samtidigt ska fler beredskapsplatser och tidsbegränsade platser tas fram.

Kriminalvårdens platskapacitet 2020 (pdf)

Kriminalvårdens typhus

Kriminalvården har tillsammans med Specialfastigheter utvecklat en standardiserad byggnadstyp, så kallat typhus, som ska fungera som modell för kommande anstaltshus inom Kriminalvården. Det första i sitt slag finns i Skenäs utanför Norrköping och invigdes i maj 2020.

Genom att använda samma ritningar och dra nytta av tidigare erfarenheter i byggprocessen blir det kostnadseffektivt och produktionstiden kommer att kunna kortas för varje hus som uppförs runt om i landet. Inredningen i huset är till stora delar producerad av intagna i Kriminalvården.

Följ med på en rundtur på Kriminalvårdens första typhus. Videon är cirka 1,40 minuter lång.

Ny kriminalvårdsanläggning

I juni 2020 tecknade Kriminalvården ett samverkansavtal med Trelleborgs kommun om etablering av en större anläggning.

Läs mer om den nya kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg