Arbetet mot narkotika

I Kriminalvårdens anstalter, häkten och i frivård befinner sig varje dag mellan 9 000 och 10 000 klienter som har mer eller mindre uttalade problem med narkotika.

Kriminalvården har de senaste åren satsat på en utbyggd vård för att möta problemet med ett ökat missbruk bland klienter. 

Visitationer, narkotikahundar och inpasseringskontroller är några av metoderna för att hjälpa klienterna att bli av med sitt missbruk. Dessutom förbättrar vi områdena kring anstalterna så det blir svårare att kasta in droger.