Behandling av missbruk

För att rätt person ska få rätt typ av behandling, sker planeringen för varje klient i flera steg.

Placering på anstalt

Dömda med missbruk kan placeras på särskilda platser för narkotikamissbrukare. Det finns anstalter som är specialiserade på behandling, men även andra anstalter har behandlingsplatser.

Kartläggning av behov och motivation

När den intagne har fått sin placering görs en mer noggrann kartläggning av hans eller hennes behov av behandling. Det görs i en intervju, med frågor om bland annat alkohol- och narkotikavanor, brottslighet, psykisk och fysisk hälsa.

Den intagnes vilja och förmåga till förändring följs hela tiden upp. I samtal kommer personalen och klienten tillsammans fram till vilka mål som gäller för behandlingen.

Behandling

Kriminalvården har flera behandlingsprogram med fokus på missbruk. Syftet är att minska risken för återfall och programmen har i forskning visat effekt på att minska risken för återfall i brott.

Behandlingsprogrammen mot missbruk är  Våga Välja och Prism.

Utslussning

Ett av målen med behandling i Kriminalvården är att klienten frivilligt ska fortsätta efter villkorlig frigivning. Till exempel kan en intagen i slutet av fängelsestraffet förbinda sig att fortsätta behandlingen på ett behandlingshem utanför murarna, så kallad vårdvistelse.