Så arbetar narkotikahundar

Narkotikahundens jobb är att förhindra att droger kommer in på anstalter och häkten. De söker på klienter efter permissioner och på besökare. De spårar också upp narkotika som gömts i bostadsrum och på avdelningar.

Hundrasen är inte viktig för att bli narkotikahund, det är individens lämplighet.

Chilla är en tvåårig flatcoated retriever. Hon har varit narkotikahund sedan hösten 2013 och arbetar på häkten och anstalter i Östergötland. Tillsammans med sin förare jobbar de förebyggande genom att regelbundet visa sig på avdelningar runt om i länet. De jobbar också direkt med visitationer av personer, bostadsutrymmen, lokaler, fordon, post och utomhus med att söka av områden kring anstalt och häkte.

Höga krav

Chilla har 21 kollegor i Kriminalvården, från norr till söder. Narkotikahundarna gör stor skillnad i arbetet mot narkotika. Mängden droger som smugglas in är några få gram åt gången, men det hittar narkotikahundarna. De gör fynd i de svåraste miljöer. Vanligast är att de luktar rätt på hasch, amfetamin, heroin, anabola steroider och spice. Hundekipagen gör planerade sök på anstalter och häkten men de kan också kallas in om någonting har hänt. Arbetet ställer höga krav på hundföraren och hunden. Hunden ska vara vältränad och dresserad, och samarbetet mellan hund och förare måste fungera perfekt. Därför bor och lever de tillsammans, även om Kriminalvården äger hundarna. Narkotikahundarna genomgår mycket träning och många tester innan de blir narkotikahundar. Som en kvalitetssäkring testas hund och förare årligen. De får visa upp hur de arbetar och att hunden kan klara av sina arbetsuppgifter.

Chilla och hennes fyrbenta kollegors arbetsuppgifter

  • Visitation av besökare, intagna och personal
  • Visitation i samband med utevistelser
  • Visitation av lokaler och fordon
  • Visitation av post, paket och gods
  • Perimetersök: området kring anstalt och häkte
  • Spårsökning.