Så arbetar vi mot narkotika

En förutsättning för att Kriminalvården ska kunna ge klienter möjlighet att sluta med missbruk och kriminalitet är att våra anstalter är drogfria. Därför utvecklar vi hela tiden vårt arbete mot narkotika.

Urinprov

Intagna i anstalt och häkte måste regelbundet lämna urinprov.

Visitationer

Personalen på anstalter och häkten gör dagliga visitationer av bostadsrum och allmänna utrymmen.

Narkotikahundar

Våra specialtränade narkotikahundar finns från Malmö i söder till Härnösand i norr. De täcker in samtliga anstalter och häkten. Hundarna används både till att söka efter narkotika på avdelningar och för att visitera besökare.

Områdena kring anstalterna

Vi försvårar inkast av droger runt anstalter och häkten genom att utöka vårt perimeterskydd, ytan mellan mur och stängsel.

Inpasseringskontroll

Besökare undersöks innan de träffar en intagen. På anstalter och häkten med högre säkerhetsklassning finns allmän inpasseringskontroll. Då undersöks samtliga som går in i anstalten, även personalen.

  • Kläder och medtagna saker undersöks av personalen.
  • Besökare går igenom en båge, likt den på flygplatser, eller så förs en metallsökare utanpå kläderna. Apparaten reagerar på metallföremål.
  • Hundar söker efter narkotika.
  • Ytlig kroppsbesiktning. Besökaren får klä av sig för att visa att han eller hon inte gömmer något under kläderna. Synliga kroppsdelar granskas samt handflator, fotsulor och armhålor. Personalen rör inte besökaren.