Kriminalvården

En dag på fängelset

Här kan du läsa om hur en dag kan se ut för en person som är dömd till fängelse. Dagarna kan se lite olika ut beroende på vilken anstalt personen vistas på och vilket straff som utdömts. En person som sitter i fängelse kallas för klient.

08.00

Morgon

Personalen låser upp dörren.

Klockan åtta låser personalen upp dörren till klientens bostadsrum på avdelningen. Det finns tid att gå på toaletten och tvätta av sig innan det är gemensam frukost i avdelningens kök.

08.30

Arbete

I fängelset har alla klienter sysselsättning.

Klienterna har sysselsättning sex timmar om dagen, fem dagar i veckan. På just den här anstalten tillverkas möbler till Krimprods kunder. Krimprod är den del av Kriminalvården som skapar sysselsättning för intagna. Det finns bland annat sysselsättning inom tvätt, plåtindustri, förpackning och textil. Sysselsättning kan också vara att gå i skolan.

11.30

Lunch

Många avdelningar lagar lunch och middag själva.

På en avdelning med så kallad självförvaltning sköter klienterna hushållet på egen hand – från planering av budget och inköp av råvaror till att diska efter maten. I självförvaltningen ingår också att städa och tvätta. Budgeten för alla dagens måltider är cirka 45 kronor per klient.

12.30

Utevistelse

Alla klienter har rätt att vara utomhus minst en timme om dagen.

På vinterhalvåret är utevistelsen ofta en promenad mitt på dagen för dagsljusets skull. På sommaren blir det ofta både en lunchpromenad och en kvällspromenad. På promenadgården kan det också finnas möjlighet att spela fotboll eller basket.

13.30

Behandling

Klienterna deltar i behandlingsprogram.

Behandlingsprogrammen är ofta i grupp och leds av en eller två programledare. Kriminalvården har behandlingsprogram inom bland annat missbruk och kriminalitet. Genom behandlingen får klienten hjälp att lära sig verktyg för att förändras och planera för en framtid utan återfall i brott.

16.00

Fritid och besök

När sysselsättningen är över för dagen har klienten fritid.

På fritiden finns det möjlighet att spela spel med andra klienter, titta på tv eller träna i avdelningens träningslokal. Det är också under denna tid det finns möjlighet att ta emot besök från sina anhöriga. Då får man träffas i ett särskilt besöksrum där det går att fika och prata.

18.00

Ringa hem

Efter middag tillsammans med de andra på avdelningen ringer många sin familj.

Klienterna får inte ha mobiltelefoner i fängelset. Det finns möjlighet att köpa telefonkort i kiosken som finns på området och som man får besöka en gång i veckan. Många vill kunna ringa hem varje dag, även om familjen kommer på besök i fängelset ibland.

20.00

Kväll

På kvällen är det inlåsning.

På kvällen låses klienterna in på sina bostadsrum. Tiden på rummet kan de till exempel ägna åt att läsa eller se på tv. Om en klient behöver gå på toaletten under kvällen eller natten måste en kriminalvårdare komma och öppna upp dörren. Inne på bostadsrummet får man stanna fram till upplåsning klockan åtta nästa morgon.