Föräldraskap på anstalt

Många barn i Sverige har en förälder i häkte, fängelse eller frivård. Här kan du läsa mer om föräldraskap på anstalt.

När barn kommer i kontakt med Kriminalvården måste våra höga säkerhetskrav kombineras med barnens rätt till sina föräldrar och om det är för barnets bästa att ha kontakt. Det ställer höga krav på oss. Vi arbetar för att skapa möjligheter för intagna att åtminstone till viss del ta sitt föräldraansvar, men vi har också ett ansvar för att barn inte far illa. Det är extra viktigt i de fall där barn är brottsoffer.

I Kriminalvårdens grundutbildning får all personal utbildning att ha ett barnperspektiv i arbetet med klienterna t.ex. rörande de klientbeslut som Kriminalvården fattar. Vi jobbar med intagnas föräldraskap på flera sätt.

Föräldragrupp

På några anstalter finns möjlighet att gå i föräldragrupp. Föräldragrupperna i Kriminalvården utgår från Barnkonventionen och materialet innefattar bl.a. områden i föräldraskapet som stödjer barns förmåga att klara av påfrestningar som kan uppstå till följd av föräldrarnas kriminalvårdspåföljd.

Materialet är framtaget av Bufff i samarbete med Kriminalvården.

Medverkan i Föräldragrupp syftar till att stödja föräldrarna för att främja barnens positiva utveckling, med barnen i fokus. Målet är att föräldern får möjlighet att utveckla sin egen föräldraroll, får mer kunskap om barns behov och utveckling. Det kan även stärka motivationen till ett liv utan kriminalitet.

De som leder föräldragruppen ska ha gått en föräldragruppledarutbildning.

Godnattsagor inifrån

Godnattsagor inifrån ger föräldrar som sitter i fängelse kunskap om läsandets betydelse och de får möjlighet att tala in godnattsagor på cd till sina barn. Det ska stärka relationen mellan barn och förälder.

Barnanpassade besöksrum

Att hälsa på mamma eller pappa i fängelset kan vara en speciell upplevelse. Därför har vi anpassade besöksrum där lek, pyssel och samvaro står i fokus.

Barnanpassade besöksrum, som är större än andra besöksrum, finns på alla anstalter. Här finns barnmöbler, leksaker, spel, böcker och pysselgrejer. Besöket ska inte vara långtråkigt så att barnet inte vill komma tillbaka.

En del anstalter har en besökslägenhet. Där ska intagna kunna träffa sitt eller sina barn under en längre tid och i en bättre miljö än ett vanligt besöksrum. Här kan barn och föräldrar till exempel leka, laga mat och titta på tv tillsammans. Samtliga kvinnoanstalter har besökslägenheter.

Barnombud

Alla Kriminalvårdens häkten, anstalter och frivårdskontor har minst ett barnombud. Ett barnombud ger stöd till barn till intagna och dess föräldrar, informerar om frivilligorganisationer, verkar för att besökande barn bemöts vänligt och tryggt och har koll på att besöksrum, besökslägenheter och väntrum är anpassade.

Spädbarn i anstalt

Intagen som har ett spädbarn kan ha sitt barn hos sig i anstalt om det anses vara för barnets bästa. Det gäller tillfällen då förälderns strafftid är kort, om frigivningen är nära eller om det inte finns någon lämpligare placering för barnet. Kriminalvården och socialnämnden i respektive hemkommun beslutar om det.

Samarbete med andra organisationer

Samarbete med frivilligorganisationer är viktigt för Kriminalvården. Genom deras resurser och kunskaper kan de dömdas sociala situation förbättras och återanpassningen till samhället underlättas. Via dem får familjer och barn stöd, hjälp och råd.

Några av de organisationer som vi samarbetar med finns listade på sidan Ekonomi och stöd.