Kriminalvården

Fotboja

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja.

Intensivövervakning innebär att den dömde avtjänar straffet i sin bostad med en fotboja. Under tiden kan personen fortsätta sin huvudsakliga sysselsättning, till exempel arbete eller studier. Frivården ansvarar för kontroll av den dömde och som kontrollmedel används bland annat elektronisk övervakning.

Vem kan få fotboja?

För att den som dömts till max sex månaders fängelse ska få fotboja krävs i regel följande:

  • Att den dömde har eller kan ordna arbete, utbildning eller annan sysselsättning.
  • Ordnad bostad.
  • Att övriga myndiga i bostaden ger sitt samtycke.

Vad innebär intensivövervakning?

Den som avtjänar sitt straff med fotboja i hemmet har utegångsförbud och får bara lämna sin bostad under bestämda tider, till exempel för att arbeta. Behöver personen till exempel gå till doktorn måste han eller hon ha särskild tillåtelse från sitt frivårdskontor. Bor personen ensam tillåts även han eller hon att göra ärenden vissa tider, till exempel handla mat eller gå till banken.

Den dömde måste delta i de behandlingsprogram som frivården bestämt, där frågor om till exempel kriminalitet och drogmissbruk diskuteras. Absolut alkohol- och drogförbud gäller och kontrollanter har rätt att göra hembesök för drogkontroller dygnet runt.

Normalt betalar den dömde en avgift. Från och med 1 februari 2015 är avgiften 80 kronor per dygn och max 9600 kronor. Under en övergångsperiod gäller 50 kronor per dag för brott som har begåtts före den 1 februari 2015.

Avgiften tillfaller Brottsoffermyndigheten.

Om den dömde bryter mot uppgjort schema, använder alkohol eller på annat sätt missköter sig avbryts intensivövervakningen omedelbart och resten av straffet avtjänas i fängelse.