Frivilligorganisationer

Kriminalvården samarbetar med ideella föreningar för att komplettera våra egna insatser. Föreningarna fungerar som en länk mellan den intagne och samhället. 

De ideella föreningarnas arbete handlar om att ge klienter vardaglig mänsklig kontakt från personer som inte representerar en myndighet. Genom att samarbeta med ideella organisationer vill vi ta vara på de resurser och den kunskap de har för att stärka de dömdas sociala situation och underlätta deras anpassning i samhället.

Besöksgrupper

Vissa organisationer anordnar besöksgrupper på anstalterna. Besöksgrupperna består av frivilliga människor som erbjuder samtal och stöd. Personerna som ingår i besöksgrupperna har fått utbildning och organisationen har prövat deras lämplighet.

Vid frigivning

Frivilligorganisationer kan också vara stöd och hjälp för intagna inför frigivningen och vissa föreningar erbjuder hämtning på frigivningsdagen om den intagne önskar det. Det är ett sätt att knyta nya kontakter för att fortsätta ett liv utan vare sig droger eller kriminalitet.

Andra aktiviteter

Organisationerna anordnar också utbildningar och studiecirklar för intagna eller är ett stöd i andliga frågor. En del behåller kontakten med de frigivna och anordnar aktiviteter för dem även efter att de lämnat fängelset.

Ta kontakt med frivilligorganisationerna för att få reda på mer om hur de arbetar.

Kriminalvårdens samarbeten