Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Permission

En intagen kan få tillstånd att lämna anstalten under en kort tid. Det kallas permission och ska underlätta den dömdes möjlighet att hålla kontakten med familj, vänner och myndigheter.

För att beviljas permission måste klienten ha avtjänat minst en fjärdedel av strafftiden. Det kallas för kvalifikationstid och är minst två månader, även om man har ett kort straff. Anstalten gör alltid en prövning av varje ansökan och kan neka permission trots att klienten har avtjänat kvalifikationstiden. Om anstalten tror att det finns risk att permission missköts, avslås ansökan.

Längd

En permission kan vara olika lång – allt från ett par timmar till max tre dygn.

Särskild permission 

Särskild permission kan beviljas för att exempelvis besöka en närstående på sjukhus, begravning eller för något viktigt som rör den intagnes barn.

Kontroll och bevakning

Permissionen kan bevakas om anstalten anser att det finns en risk att den missköts, men att den ändå måste genomföras. Personal från anstalten följer då med klienten.

Har klienten permission på egen hand görs alltid en plan som ska följas. Planen innehåller villkor som alkoholförbud och att anstalten ska kunna ringa klienten när som helst.