Permission

Permission innebär att en intagen får lämna anstalten under ett visst antal timmar för att till exempel gå till Arbetsförmedlingen, gå på möte hos Anonyma Alkoholister (AA) eller hälsa på familjen.

Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

I videon berättar vi mer om vad permission är och hur det går till. Videon är cirka 1.20 minuter. 
Transkribering av videon (pdf).

Permission är ett sätt att förbereda intagna på att återvända till samhället. Permission är ingen rättighet och de som har permission måste ofta ringa till anstalten vid vissa tidpunkter eller anmäla sig på till exempel ett häkte, en polisstation eller ett frivårdskontor.