Frivård

Frivård är kriminalvård som äger rum ute i samhället. Ett straff i frivård innebär både kontroll och stöd för de dömda.

Frivården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården.

Kriminalvården har 33 frivårdskontor över hela Sverige och antalet klienter i frivården är ungefär 11 000.

Frivårdens arbete börjar redan när en person misstänkts för ett brott. Handläggarna gör personutredningar av de misstänkta före rättegång för att underlätta för domstolen att välja straff vid en fällande dom. Frivården planerar straffet, så kallad verkställighetsplanering. Det gör frivården för alla dömda, även de som ska avtjäna straff i fängelse.

Läs mer om frivård på Frivårdsbloggen