Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Behandling i frivård

Den som dömts till behandling som en del av sitt straff erbjuds hjälp via samhällets resurser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Personen kan också dömas till att gå något av Kriminalvårdens behandlingsprogram eller själv önska få vård/behandling för sin problematik.

Att delta i behandlingsprogram i frivården är frivilligt även när behandling uttryckligen är en del av straffet. Den dömde har då godkänt det under personutredningen. Ett flertal av Kriminalvårdens behandlingsprogram finns tillgängliga i frivården.

Behandling i dom

Många klienter inom frivården genomgår behandling som en del av sitt straff. En viktig uppgift för frivården är då att ge råd och stöd i kontakter med andra myndigheter, vårdcentraler, behandlingshem och andra vårdgivare för att vägleda klienten till rätt behandling. Det straff som kan innehålla föreskrift om behandling är kontraktsvård.