Behandling i frivård

En person kan dömas till att genomgå behandling i frivård. Behandlingen kan bestå av något av Kriminalvårdens behandlingsprogram eller behandling genom övriga samhällets resurser, inom hälso-, sjukvård- och socialtjänst. Personen kan också, utan att vara specifikt dömd till det, genomgå behandlingsinsatser för att det visar sig att det finns behov av det.

Att delta i behandlingsprogram kan vara en del av påföljden. Antingen kan det finnas en föreskrift om att genomgå behandlingsprogram redan i domen eller så kan det bli en del av verkställighetsplaneringen utifrån risk och behov. Ett flertal av Kriminalvårdens behandlingsprogram finns tillgängliga i frivården.

Behandling i dom

Många klienter inom frivården genomgår behandling som en del av sitt straff. Ett sätt att göra detta är genom skyddstillsyn med särskild föreskrift. Behandlingen kan ske inom Kriminalvårdens behandlingsprogram eller genom kontakt med andra myndigheter, vårdcentraler, behandlingshem och andra vårdgivare. En klient som döms till kontraktsvård är skyldig att följa en särskild behandlingsplan som har tagits fram och som beskriver exakt vad klienten måste göra under behandlingen. Behandlingsplanen tas fram i samarbete mellan frivården, socialtjänsten, vårdgivare och klienten och ska skrivas under av alla inblandade parter.