Kriminalvården

Biträdande övervakare

Biträdande övervakare är människor ute i samhället som har engagerat sig frivilligt för att vara en förebild och ett stöd för en dömd person. De är ett komplement till frivårdens personal.

Tanken är att en biträdande övervakare genom att vara sig själv visar på ett alternativ till en kriminell livsstil. Han eller hon gör olika aktiviteter tillsammans med den dömde, till exempel fikar eller går på bio. Klienten ska kunna vända sig till sin biträdande övervakare med problem och funderingar. Den biträdande övervakaren kan också följa med på möten med myndigheter och vara ett allmänt stöd, även utanför kontorstid.

Den biträdande övervakaren har också en kontrollerande roll. Om klienten inte följer villkoren för övervakningen, måste övervakaren anmäla det till frivården.

För att bli biträdande övervakare behövs ett starkt socialt engagemang och en tro på att människor kan förändras. Alla kan ansöka om att bli biträdande övervakare. Det är sedan frivården som bestämmer om man är lämplig.

Den biträdande övervakaren ersätter inte klientens skyldighet att ha kontakt med sin frivårdsinspektör.

Vill du bli biträdande övervakare?