Biträdande övervakare

Biträdande övervakare är människor ute i samhället som har engagerat sig frivilligt för att vara en förebild och ett stöd för en dömd person. De är ett komplement till frivårdens personal.

I videon berättar Ove Svanberg, 65 om hur det är att vara biträdande övervakare. Videon är 4.30 minuter lång.
Transkribering av videon (pdf).

Frivården är den del av Kriminalvården som bland annat ansvarar för klienter som står under övervakning. En klient kan stå under övervakning efter att ha avtjänat ett fängelsestraff eller genom en dom till skyddstillsyn. Under övervakningstiden arbetar frivården med flera aktiviteter och aktörer samtidigt i syfte att minska risken för återfall i brott. En av dem är biträdande övervakare.

Under övervakningsperioden så har den biträdande övervakaren en viktig roll. Det grundläggande uppdraget är att visa att det finns alternativ till en kriminell livsstil. Man gör olika aktiviteter tillsammans med den dömde till exempel ta en fika, gå på bio, fiska. Man kan också ha ett specifikt uppdrag utformat för att hjälpa klienten att inte återfalla i brott. Det kan till exempel vara att hjälpa klienten in i en meningsfull  fritidsaktivitet, att stödja klienten vid kontakter med myndigheter och att främja sociala nätverk och sammanhang.

Man har som biträdande övervakare regelbundna uppföljningar med frivårdsinspektören om hur det går i uppdraget och man får samtidigt stöd, handledning och utbildning som hjälper en i rollen. Förutom att vara ett stöd har en biträdande övervakare också en mer kontrollerande roll. Om klienten inte följer de villkor som gäller för övervakningen, så meddelar man detta till den ansvariga frivårdsinspektören.

Som biträdande övervakare omfattas man av sekretesslagen och får inte berätta för obehöriga om en enskild persons förhållanden. Denna tystnadsplikt omfattar inte bara den dömde, utan även anhöriga till den dömde.

Vill du bli biträdande övervakare?

För att bli biträdande övervakare behöver du inte någon särskild utbildning. Det spelar heller ingen roll vad du arbetar med eller vad du har för bakgrund. Vi söker personer med olika bakgrunder och erfarenheter för att kunna matcha våra klienter så bra som möjligt. Det som däremot krävs är ett starkt socialt engagemang och en tro på att människor kan förändras. Alla kan ansöka om att bli biträdande övervakare. Det är sedan frivården som bestämmer om man är lämplig.

Vill du arbeta som biträdande övervakare kan du ta kontakt med frivården på din ort.