Kontrollör

Kontrollörer är privatpersoner som på uppdrag av frivården gör hembesök hos klienter med fotboja. Syftet är att se så att klienterna uppfyller de villkor som är förenade med fotboja, bland annat alkoholförbud och schema för utetid.

Verkställighet med intensivövervakning (IÖV), så kallad fotboja, är förenad med vissa villkor för klienten, däribland alkoholförbud och att klienten följer ett schema för utetider för att gå till sysselsättning. För att kontrollera att dessa villkor efterföljs använder frivården, utöver den elektroniska utrustningen, även kontrollörer. 

Vad gör en kontrollör?

Kontrollörer är privatpersoner som på uppdrag av frivården gör hembesök för att se att klienter med fotboja sköter de villkor som är förenade med IÖV. Uppdragen genomförs alltid av två kontrollörer utefter en plan som frivården sätter upp. Hembesöken kan utföras på kvällar och helger och antalet uppdrag per vecka kan variera beroende på hur många klienter som är aktuella. 

Uppdraget består av att kontrollera att klienten är i sin bostad och att genomföra utandningsprov för att kontrollera nykterheten. Det kan även ingå att byta en fotboja som har tekniska problem. Beroende på hur många som ska kontrolleras och avstånd till bostaden så kan en kontrollrunda ta allt från en till några timmar. Kontrollen kan även bestå i att besöka en samhällstjänstplats eller sysselsättning som arbete eller studier för att se till att klienten följer sitt schema. 

Som kontrollör omfattas du av sekretesslagen och får inte lämna ut uppgifter om en enskild persons förhållanden. Denna tystnadsplikt omfattar både klienter och anhöriga till klienterna. 

Vill du bli kontrollör?

För att bli kontrollör krävs inga särskilda förkunskaper, men du behöver ha en god samarbetsförmåga och en tro på människans vilja och förmåga att utvecklas och förändras. Det krävs också att du har körkort. Introduktion och enklare utbildning får du på det lokala frivårdskontoret. Frivårdskontoret tillhandahåller bil och arvodesersättning utgår. Vid kontrollrundorna används personallarm som är direktkopplade till SOS Alarm. Alla kan ansöka om att bli biträdande övervakare. Det är sedan frivården som bestämmer om man är lämplig.

Om du är intresserad och vill anmäla dig, ta kontakt med närmaste frivårdskontor.