Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Lekmannaövervakare

Lekmannaövervakare är människor ute i samhället som har engagerat sig frivilligt för att vara en förebild och ett stöd för en dömd person. De är ett komplement till frivårdens personal.

Tanken är att en lekmannaövervakare genom att vara sig själv visar på ett alternativ till en kriminell livsstil. Han eller hon gör olika aktiviteter tillsammans med den dömde, till exempel fikar eller går på bio. Klienten ska kunna vända sig till sin lekmannaövervakare med problem och funderingar. Övervakaren kan också följa med på möten med myndigheter och vara ett allmänt stöd, även utanför kontorstid.

Lekmannaövervakaren har också en kontrollerande roll. Om klienten inte följer villkoren för övervakningen, måste övervakaren anmäla det till frivården.

För att bli lekmannaövervakare behövs ett starkt socialt engagemang och en tro på att människor kan förändras. Alla kan ansöka om att bli lekmannaövervakare. Det är sedan frivården som bestämmer om man är lämplig.

Lekmannen ersätter inte klientens skyldighet att ha kontakt med sin frivårdsinspektör.

Vill du bli lekmannaövervakare?