Övervakningsnämnderna

De flesta personer dömda till frivårdsstraff står under övervakning och kontrolleras regelbundet av frivården. Om en klient inte följer straffets regler och föreskrifter anmäls det till övervakningsnämnden.

Det finns flera övervakningsnämnder i Sverige. De beslutar i första hand om åtgärder för personer som misskött sig under sitt frivårdsstraff eller villkorlig frigivning.

När frivården upptäcker att en klient brutit mot någon av de föreskrifter som de är skyldiga att följa under tiden i frivården, anmäler de det till övervakningsnämnden som beslutar om åtgärder.

När nämnden sammanträder anmäler en frivårdsinspektör ärendet för övervakningsnämnden. Till detta möte kallas även klienten. Om klienten håller sig undan kan nämnden begära att polisen ska omhänderta denne, som då förs till häkte.

Åtgärderna varierar beroende på hur allvarlig misskötsamheten är. Nämnden kan besluta om att förlänga övervakningstiden eller lämna föreskrifter om tätare kontakter eller behandling. Dessutom kan nämnden ge klienten en varning. Om klienten ändå inte sköter sig kan ärendet återredovisas till åklagaren. Då kan det bli ny rättegång och klienten riskerar fängelsestraff. Nämnden tar även beslut om klienter med fotboja ska flyttas till fängelse.

Finns i hela Sverige

Övervakningsnämnderna finns över hela Sverige. Det är Domarnämnden som utser ordförande och vice ordförande. Nämnden består dessutom av tre lekmän som utses av region- eller kommunfullmäktige. 

Ansök om arvodesräkning

Arvodesräkning för personal i övervakningsnämnden finns att ladda ner nedan.