Kriminalvården

Samhällstjänst

Den som dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom kan även bli dömd att utföra samhällstjänst. Det innebär att personen ska göra ett samhällsnyttigt och oavlönat arbete på sin fritid. Domstolen kan döma ut mellan 40 och 240 timmars samhällstjänst.

Frivården bedömer om klienten klarar av att göra samhällstjänst i den eventuella personutredning de gör innan rättegång. Den dömde måste ge sitt samtycke för att föreskrift om samhällstjänst ska vara aktuellt.

Om klienten är dömd till skyddstillsyn med samhällstjänst innebär det att personen står under övervakning från frivården. Samhällstjänst kan också kombineras med villkorlig dom, då utan övervakning.

Vanligtvis är det ideella föreningar, hjälporganisationer, kommuner och kyrkor som tar emot personer dömda till samhällstjänst. Klienterna är välkomna att komma med egna förslag. I undantagsfall kan arbetsplatserna  vara hos vinstdrivande företag.

 

Vill du anmäla din arbetsplats till att ta emot en person som avtjänar sitt straff genom samhällstjänst?

Mer information och hur du gör en anmälan hittar du här