Samhällstjänst

Samhällstjänst är en brottspåföljd som innebär att den dömde får utföra praktiskt, oavlönat samhällsnyttigt arbete istället för att sitta i fängelse.

Domstolen kan döma till samhällstjänst för brott som annars skulle ha lett till upp till ett års fängelse. Samhällstjänsten kontrolleras av frivården och om den dömde missköter samhällstjänsten genom att till exempel vara alkohol-eller drogpåverkad på arbetsplatsen kan istället fängelse dömas ut.

Det här är samhällstjänst:

 • En föreskrift om att utföra oavlönat, samhällsnyttigt arbete som kan kombineras med dom till:
 • skyddstillsyn,som innebär att den dömde även står under övervakning vid frivården, normalt under ett års tid
 • villkorlig dom, som innebär att den dömde enbart har en prövotid på två år och ingen kontakt med frivården utöver samhällstjänsten.
 • Ett alternativ till fängelse. Det fängelsestraff som skulle ha utdömts om samhällstjänst inte hade valts som påföljd framgår av domen.
 • En påföljd som verkställs genom att utföra samhällsnyttigt arbete i ideella föreningar eller organisationer, alternativt i kommunal eller annan offentlig verksamhet.

Samhällstjänst utförs:

 • på fritiden, till exempel under kvällar eller helger.
 • vid ideella föreningar eller organisationer, alternativt i kommunal eller annan offentlig verksamhet. Frivården beslutar om lämplig arbetsplats för samhällstjänst men den dömde har möjlighet komma med önskemål om egna förslag.
 • under 40 till 240 timmar, enligt specifikation i dom.
 • genom arbetspass som normalt är 4 timmar och som inte överstiger 8 timmar. Antalet utförda samhällstjänsttimmar bör inte överstiga 10-12 timmar/vecka.
 • under kontroll av frivården.
 • fördelat över en tid som motsvarar det utdömda fängelsestraffets längd.

Anmäl samhällstjänstplats

Vill du anmäla din arbetsplats till att ta emot en person som avtjänar sitt straff genom samhällstjänst?

Anmälan samhällstjänstplats