Anmälan samhällstjänstplats

Vill du anmäla din arbetsplats till att ta emot en person som avtjänar sitt straff genom samhällstjänst? Det är en viktig samhällsinsats. Ni hjälper en människa att lättare komma tillbaka till samhället.

Personer som avtjänar ett straff med samhällstjänst har olika behov, därför finns det alltid utrymme för oss att knyta kontakter med nya platser. Vi vill ha olika möjligheter när vi matchar en dömd person med en arbetsplats. Det är viktigt att tänka på att arbetsplatsen inte får vara ett vinstdrivande företag.

Eftersom samhällstjänst utförs under den dömdes fritid är behovet av platser som störst på vardagskvällar och helger. Men även arbetstider under vardagar behövs.

Din arbetsplats får ingen ersättning men ni hjälper en person tillbaka till samhället. Att lära sig ta ansvar, passa tider och att få goda kontakter i ett positivt sammanhang är viktiga steg mot återanpassning till samhället.

Tänk på att

  • En kontaktperson måste finnas tillgänglig på telefon under samhällstjänstpasset.
  • Schemaändringar kan endast göras av frivården.
  • Den dömde ska ha en tydlig arbetsledning och väl avgränsade arbetsuppgifter.
  • Arbetsplatsen ska kontakta frivården om den dömde uteblir eller missköter sig på annat vis.

Anmäl samhällstjänstplats

Jag har läst och godkänner vilkoren för personuppgifter i länken nedan