Villkorlig dom

Domstolen kan döma ut straffet villkorlig dom om brottet kräver ett strängare straff än böter. Den som dömts till en villkorlig dom har en prövotid under två år.

Den som är dömd till en villkorlig dom har i vanliga fall ingen kontakt med Kriminalvården. Undantaget är om den villkorliga domen kombinerats med samhällstjänst. Då är det Kriminalvårdens frivård som fördelar samhällstjänstplatserna.

Villkorlig dom kan förenas med föreskrifter om:

  • dagsböter
  • samhällstjänst, om den dömde samtycker
  • arbete för att begränsa en skada som den dömde bidragit till genom brottet.

Om den dömde inte följer föreskrifterna i domen under prövotiden kan domstolen efter begäran från åklagare:

  • meddela en varning till den dömde
  • meddela föreskrift om skadestånd
  • bestämma annan påföljd för brottet.