Besök från frivilliga

Häktade utan restriktioner kan få träffa besöksgrupper från frivilligorganisationer om de önskar. Grupperna består av frivilliga som erbjuder samtal och en stunds umgänge med de häktade.

Kriminalvården samarbetar med ideella föreningar för att komplettera våra egna insatser. De är en länk mellan den häktade och samhället. Många av organisationerna har utbildat personerna som ingår i besöksgrupperna och prövat deras lämplighet. 

Det ideella arbetet handlar om att skapa en mer vardaglig kontakt för klienter med personer som inte har ett myndighetsperspektiv. Kontakten med duktiga frivilliga kan stärka häktades sociala situation och bryta isoleringen.

Kriminalvårdens samarbeten