Häktesplan

Alla som är häktade misstänkta för brott har en personlig plan för häktestiden. I den står vilka åtgärder som behöver vidtas för att bryta isoleringen och motverka de negativa följder som kan uppstå på grund av häktningen

Häktesplanen bygger på den häktades frivilliga medverkan. I häktesplanen görs en bedömning av de behov som den häktade har. Behoven kan ha kommit i samband med häktningen men kan också handla om behov som har funnits sen tidigare och som kan förvärras på grund av häktningen. Den häktades behov ligger till grund för vilka åtgärder som sätts in under tiden på häktet. Det kan handla om till exempel samtal med personal, arbete, studier eller andra aktiviteter.

Planeringen görs av Kriminalvårdens personal tillsammans med den häktade och alla åtgärder som planeras ska regelbundet följas upp.

Isoleringsbrytande åtgärder

Fokus i häktesplanen ska vara att bryta isoleringen och åtgärder för att bryta isoleringen är prioriterade. Att göra det möjligt för den häktade att vistas med andra häktade är ett exempel på en isoleringsbrytande åtgärd.