Kriminalvården

Insatser mot narkotika

På våra anstalter, häkten och i frivården befinner sig varje dag mellan 9 000 och 10 000 klienter som har problem med narkotika. Kriminalvården har de senaste åren satsat på utbyggd vård för att möta problemet med ett ökat missbruk bland klienter.

Regelbundna urinprov, dagliga visitationer av bostadsrummen och inpasseringskontroll är några av våra metoder för att kontrollera att narkotika inte kommer in på våra häkten. Vid besök till häktade undersöks besökarens kläder och tillhörigheter, bland annat med röntgen. Både personal, intagna och besökare går igenom en metalldetektor och ibland används narkotikahundar, både i visitationer av personer och miljöer.

Vi förbättrar även skyddet utanför häktena för att göra det svårare att kasta in eller på annat sätt föra in droger. 

Uppsökare – en tidig insats

Häktet är en miljö där missbrukare till stor del är isolerade från grupptryck från andra missbrukare. Det gör dem mer mottagliga för förändring. Därför har Kriminalvården särskilt utbildad personal som söker upp häktade missbrukare för motiverande samtal. De kallas uppsökare.

Uppsökarna arbetar med särskilda samtalsmetoder för att få den häktade att vilja ändra sin livsstil. När klienten är mogen informerar de om behandlingsalternativ i och utanför Kriminalvården.

Uppsökarna träffar drygt 8 000 häktade varje år.