Restriktioner i häkte

Domstolen kan ge åklagaren tillstånd att fatta beslut om den som häktats ska ha restriktioner. Det betyder att den häktades kontakter med omvärlden begränsas.

Om åklagaren misstänker att bevis kan förstöras eller att utredningen av brottet hindras om klienten har kontakt med omvärlden kan restriktioner vara nödvändiga.

Restriktioner kan innebära att:

  • brev till och från den häktade granskas av åklagaren.
  • åklagaren måste ge medgivande för besök.
  • telefonsamtal måste godkännas av åklagaren.
  • den häktade inte får lyssna på radio, se på tv eller läsa tidningar. Han eller hon får inte heller umgås med andra häktade. I vissa fall kan två klienter med restriktioner få umgås på ett bostadsrum en stund, så kallad samsittning.

Även med restriktioner har klienten rätt att skicka brev till sin offentliga försvarare utan att de granskas av åklagaren. Han eller hon kan också få lov att träffa till exempel häktesprästen.

Beslut om restriktioner kan omprövas av åklagaren.

Så bryter vi isoleringen

Kriminalvårdens personal arbetar dagligen med att bryta isolering för häktade.  Intagna erbjuds till exempel samtal, aktiviteter och personal tar kontakt med åklagare för att fråga om samsittning för personer som inte är målskamrater. Insatserna följs upp regelbundet.

I videon får du mer information om hur vi arbetar med att bryta isoleringen för häktade. Videon är cirka 4.30 minuter lång.
Transkribering av videon (pdf).

Lagar

Läs mer