Säkerhet och tillsyn

I Kriminalvården inträffar självmord framför allt i häkte. Enstaka fall förekommer i anstalt. Men en stor del av Kriminalvårdens klienter tillhör riskgruppen för självskadande handlingar och självmord.

Att bli frihetsberövad eller att ett beroende av droger avbryts abrupt kan utlösa krisreaktioner med självskadande handlingar som följd. Varje dag finns det någon person på Kriminalvårdens häkten som bedöms vara i riskzonen.

De senaste åren har Kriminalvården gjort stora åtgärder för att förhindra självmord. Bland annat har vi utökat tiden för psykologer och psykiatriker, celltoaletterna saknar dörrar och rökförbud gäller på bostadsrummen. Madrasserna i cellerna har bytts ut för att inte kunna användas för att skada sig och vi har stramat åt kontrollen på läkemedel. Vi har också 200 hjärtstartare ute i verksamheten.

Riskbedömning och tillsyn

Varje person som vi tar in i häkte visiteras noggrant. Föremål som kan användas för självskadande handlingar tas ifrån personen. Vid inskrivningen gör vi en riskbedömning som följs upp flera gånger under hela häktestiden. Om kriminalvårdarna, den yrkesgrupp som arbetar närmast de intagna, märker att den häktade börjar må dåligt, kontaktas sjuksköterska genast.

Om en person har hög risk för självskadande handlingar och självmord utökar vi övervakningen. Det innebär att personalen ser till den häktade i korta intervaller. En del har tillsyn varje kvart, medan andra kan behöva sekundbevakning då en personal aldrig tar ögonen från klienten.

Utbildad personal

Alla som arbetar nära klienterna på anstalt och häkte utbildas att hantera akuta tillstånd, första hjälpen, abstinenstillstånd, klienthälsa och självskadande handlingar. Det ingår i den grundutbildning som alla anställda får innan de påbörjar sin anställning. Personalen utbildas varje år i hjärt/lungräddning och i hur man använder hjärtstartare.

De sjuksköterskor som anställs i Kriminalvården går en tre dagar lång utbildning i suicidologi, läran om självmord och självmordsförsök.