Kriminalvården

Information om corona

Här samlar Kriminalvården information om hur coronaviruset påverkar verksamheten.

Kriminalvården följer Folkhälsomyndighetens rekommenderade rutiner rörande personer med luftvägsinfektion.

Ett intensivt arbete pågår för att säkerställa beredskapen och göra nödvändiga åtgärder utifrån utvecklingen i samhället i stort samt rekommendationer från andra myndigheter som Folkhälsomyndigheten.

Information på olika språk om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats