Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förändrade villkor för besök och permissioner

Möjligheten att ta emot besök och att genomföra permissioner från häkten och anstalter i Sverige har tillfälligt stoppats. Anledningen till denna förändring är utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid -19. Smittan finns nu i stora delar av världen, bland annat i Sverige. Kriminalvården har tagit beslutet för att skydda intagna och personal från smittan.

Vad gäller för besök och permissioner?

Intagna i anstalt och häkte får endast ta emot besök av symptomfria personer som besöker den intagne i tjänsten eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. Inga andra besök får genomföras. Permissioner som inte är absolut nödvändiga får inte genomföras.

Varför har Kriminalvården tagit det här beslutet?

Det är för att minska risken för att smittan kommer in och sprids på häkten och anstalter. Kriminalvården vill att intagna i så hög grad som möjligt skyddas från coronasmittan, som orsakar sjukdomen covid-19. Smittan klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig. Kriminalvårdens beslut är en av många förebyggande åtgärder i Sverige och i övriga världen just nu. Syftet med åtgärderna är att hindra en spridning av smitta i samhället och att skydda de som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka av covid -19.

Får intagna ringa gratis?

Intagna i häkten och anstalter kommer till och med den 13 april 2020 att få ringa utan avgift. Detta för att kompensera för det besöks- och permissionsstopp som införts till följd av coronasmittan. Beslutet gäller från klockan 15 fredagen den 13 mars. Läs mer om beslutet här.

Jag är inte sjuk, har inte träffat någon som är sjuk och inte varit i något riskområde? Varför får jag inte komma på besök?

Enligt Folkhälsomyndigheten har en del sjuka bara milda symtom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför möjligt att bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk.

Varför får inte min anhöriga permission? Hen ska inte träffa någon som är sjuk eller som varit i riskområden.

Vi har en så kallad samhällsspridning av covid -19 i Sverige. Det innebär att också personer som inte varit i ett riskområde, riskerar att smittas eller bli smittade. Enligt Folkhälsomyndigheten är det möjligt att bli smittad av någon med milda symtom och som inte känner sig sjuk. Uppdaterad 2020-03-18.

Jag är advokat, får jag träffa mina klienter som sitter på anstalt eller häkte?

Försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter är undantagna från det generella besöksförbudet. Anhållan om besök sker i vanlig ordning. Intagna i häkte och anstalt får även ta emot besökt av symtomfria personer som besöker den intagne i sin tjänsteutövning eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller alltså oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. Uppdaterad 2020-03-18.

Vad gäller vid egen inställelse?

För personer som uppvisar sjukdomssympton så kommer den egna inställelsen i anstalt och häkte att skjutas upp med två veckor i taget. Uppdaterad 2020-03-18.

Hur länge kommer det här beslutet att gälla?

Kriminalvården följer noga de rekommendationer och beslut som kommer från Folkhälsomyndigheten och från regeringen. Nya beslut kommer att tas efter hand. Beslutet kommer inte att gälla längre än absolut nödvändigt.

Hur håller jag kontakt med mina anhöriga?

Tillsvidare hålls kontakten via telefon. Anhållan om telefonsamtal sker enligt de vanliga rutinerna.