Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förändrade villkor för besök och permissioner

Möjligheten att ta emot besök och att genomföra permissioner från häkten och anstalter i Sverige är sedan i mars tillfälligt stoppad. Anledningen till detta är utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid -19. Kriminalvården har tagit beslutet för att skydda intagna och personal från smittan. Från 1 juli återupptas nu möjligheten till vissa bevakade permissioner. Från 1 september återupptas möjligheten till vissa besök utomhus.

Beslut om förändrade villkor för besök och permissioner gäller tills vidare. När nytt beslut fattas, kommer vi att informera om det här.

Nytt beslut om besök och permissioner 25 juni 2020

Den 1 juli 2020 öppnas möjligheten för vissa bevakade permissioner, där risken för spridning av coronasmitta minimeras.

Från den 1 september 2020 kommer också vissa obevakade permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till lägre säkerhetsklass, kunna genomföras.

Från den 1 september 2020 ges också möjligheten till besök utomhus på klass 3-anstalter. Hur sådana besök ska kunna genomföras kommer att beslutas senare, när vi vet mer om hur Folkhälsomyndigheten bedömer läget under tidig höst och utifrån hur de lokala förutsättningarna ser ut.

Det här är de första stegen mot en återgång till normala rutiner kring permissioner och besök. De nya besluten kring permissioner och besök kan omprövas och ändras om risken för smittspridning i samhället skulle förvärras. Regeringen och Folkhälsomyndigheten kan då komma med nya beslut och rekommendationer som påverkar möjligheten till de besök och permissioner som man nu har beslutat om.

Information about leaves and visitations - new decision 25th June.

Allmänna frågor och svar om besök och permission

Vad gäller för besök och permissioner?

Intagna i anstalt och häkte får endast ta emot besök av symptomfria personer som besöker den intagne i tjänsten eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. Inga andra besök får genomföras. Permissioner som inte är absolut nödvändiga får inte genomföras.

Från den 1 september ges möjligheten till besök utomhus på klass 3-anstalter. Hur sådana besök ska kunna genomföras kommer att beslutas senare, när vi vet mer om hur Folkhälsomyndigheten bedömer läget under tidig höst och utifrån hur de lokala förutsättningarna ser ut.

Den 1 juli öppnas möjligheten för vissa bevakade permissioner, där risken för spridning av coronasmitta minimeras. Från den 1 september kommer också vissa obevakade permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till lägre säkerhetsklass, kunna genomföras. Övriga permissioner som inte är absolut nödvändiga får inte genomföras. Uppdaterad 2020-06-25.

Varför har Kriminalvården infört besöksförbud?

Det är för att förhindra att smittan kommer in och sprids på häkten och anstalter. Kriminalvården vill att intagna i så hög grad som möjligt skyddas från coronasmittan, som orsakar sjukdomen covid-19. Smittan klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig. Kriminalvårdens beslut är en av många förebyggande åtgärder i Sverige och i övriga världen just nu. Syftet med åtgärderna är att hindra en spridning av smitta i samhället och att skydda de som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka av covid -19.

Får intagna ringa gratis?

Intagna i häkten och anstalter kommer fortsatt att få ringa gratis inom Sverige. Utlandssamtal kommer att ha halverad samtalstaxa. Beslutet gäller fram till och med 17 Augusti 2020.
Beslutet, som gäller från måndagen 20 april, är taget för att kompensera för det besöks- och permissionsstopp som införts i Kriminalvården till följd av coronasmittan.

Läs mer om beslutet här.

Can inmates phone for free?

Phone calls within Sweden will continue to be free for inmates in remand prisons and prisons. International phone calls will have halved call rates. The decision is valid until 17 August 2020.
The decision, which is valid from Monday, April 20, was made to compensate for the stop to visitations and leave of absence introduced in the Swedish Prison and Probation Service as a result of the corona virus.

Read more about the decision here [in Swedish only].

Jag är inte sjuk, har inte träffat någon som är sjuk och inte varit i något riskområde? Varför får jag inte komma på besök?

Enligt Folkhälsomyndigheten har en del sjuka bara milda symtom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför möjligt att bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk.

Varför får inte min anhöriga permission? Hen ska inte träffa någon som är sjuk eller som varit i riskområden.

Vi har en så kallad samhällsspridning av covid -19 i Sverige. Det innebär att också personer som inte varit i ett riskområde, riskerar att smittas eller bli smittade. Enligt Folkhälsomyndigheten är det möjligt att bli smittad av någon med milda symtom och som inte känner sig sjuk.

Från den 1 juli öppnas möjligheten för vissa bevakade permissioner, där risken för spridning av coronasmitta minimeras. Från den 1 september kommer också vissa obevakade permissioner som medför att en intagen kan beviljas särskild utslussningsåtgärd, eller som bedöms nödvändiga för förflyttning till lägre säkerhetsklass, kunna genomföras. Uppdaterad 2020-06-25.

Jag är advokat, får jag träffa mina klienter som sitter på anstalt eller häkte?

Försvarare, åklagare och polisanställda samt övriga anställda vid offentliga myndigheter är undantagna från det generella besöksförbudet. Anhållan om besök sker i vanlig ordning. Intagna i häkte och anstalt får även ta emot besökt av symtomfria personer som besöker den intagne i sin tjänsteutövning eller på uppdrag av Kriminalvården. Detta gäller alltså oavsett vilken myndighet som besökaren tillhör. Uppdaterad 2020-03-18.

Vad gäller vid egen inställelse?

För personer som uppvisar sjukdomssympton så kommer den egna inställelsen i anstalt och häkte att skjutas upp med två veckor i taget. Uppdaterad 2020-03-18.

Hur länge kommer det här beslutet att gälla?

Kriminalvården följer noga de rekommendationer och beslut som kommer från Folkhälsomyndigheten och från regeringen. Nya beslut kommer att tas efter hand. Beslutet kommer inte att gälla längre än absolut nödvändigt.

Hur håller jag kontakt med mina anhöriga?

Tillsvidare hålls kontakten via telefon. Anhållan om telefonsamtal sker enligt de vanliga rutinerna. Från den 1 september ges också möjligheten till besök utomhus på klass 3-anstalter. Hur sådana besök ska kunna genomföras kommer att beslutas senare, när vi vet mer om hur Folkhälsomyndigheten bedömer läget under tidig höst och utifrån hur de lokala förutsättningarna ser ut. Uppdaterad 2020-06-25.