Kriminalvården logotyp

Till dig som är klient i frivården

Information med anledning av coronasmittan.

Under hösten 2020 har det skett en stegvis återgång till ordinarie verksamhet för frivården, enligt ett beslut som togs av Kriminalvården i juni 2020.

Det innebär att kontakten mellan dig som har frivårdspåföljd och frivården i större utsträckning än under våren kommer att ske via fysiska möten på frivårdskontoren.

De nya rutinerna kan omprövas och ändras om risken för smittspridning i samhället skulle förvärras. Regeringen och Folkhälsomyndigheten kan då komma med nya rekommendationer som påverkar möjligheten att ha fysiska möten.

Din kontaktskyldighet ändras inte. Du måste fortfarande följa den fastställda planen, men formerna för kontakt, program och andra åtgärder kan komma att se annorlunda ut. Hur de påverkar din verkställighet kommer frivården att ge dig besked om.

Bakgrund

Den 16 mars 2020 ändrades tillfälligt rutinerna för personer som har frivårdspåföljd. De flesta kontakter med frivården ersattes av digitala möten. Detta gjordes för att begränsa spridningen av coronaviruset i samhället.

Fram tills ordinarie verksamhet kan återupptas gäller tidigare beslut om digitala möten och här nedanför ser du några vanliga frågor och svar om detta. Har du andra frågor kring de förändrade rutinerna kan du kontakta ditt frivårdskontor.

Frågor och svar om ändrade rutiner i frivården

Kommer klienter i frivården erbjudas vaccin mot covid-19 av Kriminalvården?

Nej. Du som är klient i frivården omfattas inte av Kriminalvårdens hälso-och sjukvårdsverksamhet. Det är därför viktigt att du vänder dig till din vårdcentral eller annan vårdinrättning för information om när och var du kan få vaccin.

Vad innebär de ändrade rutinerna för mig som frivårdsklient?

Din frivårdspåföljd fortsätter enligt plan och du har fortfarande samma kontaktskyldighet. Men formerna för kontakten med frivården kommer sannolikt att förändras tillfälligt. Istället för att du går till frivårdskontoret kommer kontakten i första hand att ske antingen digitalt via Skypesamtal, Facetimesamtal eller genom vanliga telefonsamtal.

Jag har inte tillgång till telefon eller dator. Hur ska jag göra?

Du tar kontakt med frivården som vanligt och kommer att få besked om hur kontakten ska ordnas framöver. Om du behöver besöka frivårdskontoret så kommer du och din handläggare att behöva hålla ett avstånd på två meter. Detta för att skydda både dig och frivårdens personal från eventuell smitta.

Jag går ett behandlingsprogram. Vad händer med det?

Du kommer att få besked om detta från din frivård. En del program kommer att kunna genomföras digitalt istället för att ni ses.

Jag har samhällstjänst. Ska jag fortsätta gå dit?

Så länge du inte har några symptom ska du fortsätta gå till ditt arbete som vanligt. Känner du dig sjuk ska du inte gå dit, utan omedelbart kontakta arbetsplatsen och ditt frivårdskontor, så får du information om hur du ska göra.
Om din arbetsplats stänger på grund av coronasmittan, ska du genast kontakta frivårdskontoret för mer information.

Jag har fotboja. Förändras rutinerna för mig?

Kontakten med frivården fortsätter som vanligt, men digitalt via Skype, Facetime eller vanliga telefonsamtal istället för möten. Kontroller kommer att fortsätta göras, men ibland ersätts även dem med telefonkontakt, Skype eller Facetime. Om din arbetsplats stänger på grund av coronasmittan, ska du omedelbart kontakta ditt frivårdskontor, så får du vidare information.

Jag ska få fotboja. Vad gäller för mig?

Har du inte några symptom på smitta kommer du sannolikt att kunna få din fotboja som planerat.

Jag har utökad frigång. Vad gäller för mig?

Kontakten kommer fortsätta som planerat, men inbokade besök ersätts med digital kontakt via Skype, Facetime eller vanliga telefonsamtal. Om din sysselsättning påverkas på grund av coronasmittan, så kontaktar du ditt frivårdskontor för närmare information.

Ska jag fortsätta träffa min biträdande övervakare?

Era möten kan ersättas med kontakt via Skype, Facetime eller vanliga telefonsamtal. Din biträdande övervakare bestämmer hur era möten ska gå till. Men det är viktigt att ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och till exempel ställer in era möten om någon av er känner symptom på sjukdom.

Jag har ett inbokat möte, men känner mig inte bra. Vad ska jag göra?

Känner du sjukdomssymptom innan möte på frivårdskontoret eller innan du ska möta din biträdande övervakare ska du alltid meddela det, så besöket kan ställas in. Covid-19 som orsakas av coronasmittan kan smitta även när du har lindriga symptom som mild hosta.

Jag har kontraktsvård och behöver vara ledig några dagar. Vad gäller?

Ledigheter som inte är absolut nödvändiga kommer att avslås. Redan beviljad ledighet kan komma att ändras och avslås. Syftet är att skydda dig, personal och övriga klienter från coronasmittan i så hög grad som möjligt.

Varför tog Kriminalvården beslut om digitala möten?

Kriminalvården vill i så hög grad som möjligt skydda klienter och personal från
coronasmittan, som orsakar sjukdomen covid-19. Smittan klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig. Kriminalvårdens beslut är en av många förebyggande åtgärder i Sverige och i övriga världen just nu. Syftet med åtgärderna är att hindra en spridning av smitta i samhället och att skydda de som riskerar att bli mycket allvarligt sjuka av covid -19.