Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården växer

Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa straff och minska återfall i brott. För att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag behöver vi ha lokaler som ger oss rätt förutsättningar att bedriva vår verksamhet, samtidigt som vår platskapacitet måste kunna möta det ökande platsbehovet.

Beläggningsgraden på Kriminalvårdens häkten och anstalter är ansträngd. Vi arbetar intensivt för att få fram fler tillfälliga platser, men också för att öka takten i vår mer långsiktiga utökning av platser. En gång i veckan uppdaterar vi uppgifterna här på webben om antal platser och hur beläggningen ser ut på våra anstalter och häkten. 

Aktuella uppgifter om platser och beläggningsgrad för häkten och anstalter

 

Ett steg närmare ny anstalt i Kalmar – digital pressträff 

Kriminalvården och Kalmar kommun har inlett ett samarbete för att bygga en större anstalt i kommunen. I pressträffen som livesändes här på webben den 10 december berättar vi vad som hänt i det arbetet. Här kan du se pressträffen i efterhand.

Medverkande i pressträffen: Martin Holmgren, generaldirektör Kriminalvården, Johan Persson (S) kommunstyrelsens ordförande Kalmar, Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör Kriminalvården, Lena Karvik Kriminalvården. Transkribering av pressträffen

Ett utökat platsbehov

Kriminalvård pågår året runt och våra lokaler används dygnet runt. Våra anläggningar underhålls kontinuerligt med allt från enklare underhåll och moderniseringar till större renoveringar och utbyggnader. Behovet av platser påverkas både av renoveringar och av antalet klienter. Idag är beläggningen i våra anstalter och häkten väldigt hög. 

Kriminalvården befinner sig mitt i ett intensivt arbete med att möta det höga beläggningstrycket på landets anstalter och häkten. För att hantera platsbristen utökar vi på olika sätt och skapar platser både långsiktigt med nya ordinarie platser och kortsiktigt med tillfälliga platser. Vi bygger bland annat till befintliga lokaler, etablerar helt nya anläggningar, uppför tillfälliga modulhus och förtätar befintliga anläggningar med så kallade beredskapsplatser.

Idag finns cirka 2 200 ordinarie häktesplatser och cirka 4 500 anstaltsplatser plus ett antal tillfälliga så kallade beredskapsplatser. 

Inom en tioårsperiod planerar vi för att utöka antalet ordinarie platser till cirka 9 000, att jämföra med dagens cirka 6 500, en utökning om totalt cirka 2 500 ordinarie platser, varav cirka 1 770 i anstalt och knappt 700 i häkte. Samtidigt ska ett stort antal beredskapsplatser och tidsbegränsade platser tas fram.

Planen för Kriminalvårdens platskapacitet är under revidering, och uppdaterade siffror över planerade platstillskott kommer att presenteras i en rapport i början av mars 2021.

Kriminalvårdens platskapacitet 2020 (pdf)

Här utökar vi med ordinarie platser

Var i Sverige de nya ordinarie platserna är planerade, hur många platser som är planerade och i vilken del av byggprocessen bygget befinner sig i, kan du se på kartan och i tabellerna nedanför.

Platser i anstalt

Anstalt

Nya platser År

Hall, Södertälje

240

2023/25

Kumla

64

2022

Rödjan, Mariestad

144

2022,24

Sagsjön

77

2024

Skenäs, Norrköping

96

2021

Skogome

320

2022, 23,24,25

Skänninge

96

2022

Sörbyn

96

2024

Tidaholm

94

2022,23

Trelleborg

300

2027

Västervik

48

2024

Kalmar

300-400

2026

Platser i häkte

Anstalt Nya platser År

Borås

60

2025

Gävle

100

2025

Halmstad

55

2023

Helsingborg / Berga

48

2023

Kristianstad

71

2024

Salberga

44

2022

Trelleborg

150

2027

Västerås

70

2024

Kalmar

50-80

2026

Växjö

10

2021

Så ser byggprocessen ut

Kriminalvården följer en fastställd process när det kommer till renoveringar, tillbyggnationer och nybyggnationer. Processen består av tre olika delar; förstudie, planering och produktion.

Förstudie – en förstudie görs av Kriminalvården för att ta fram förutsättningarna för byggprojektet. Hur ser behovet ut? Vilken verksamhet ska bedrivas? Vad behöver byggas eller renoveras? Förstudien ger också svar på frågor kring resurser, tid och ekonomi. När förstudien är klar beslutas det om projektet ska tas vidare eller avslutas.

Planering – om Kriminalvården beslutar att gå vidare med projektet så påbörjas planeringen. Här tar fastighetsägaren över ansvar och planering för projektet, med förstudien som underlag. I planeringsfasen kan mycket hända. Bygglov och upphandlingar kan överklagas och det kan behövas arkeologiska utgrävningar. När planeringsfasen är färdig tas ett beslut om projektet kan genomföras eller inte.

Produktion – Produktionsfasen är den sista delen. Det är först nu man säkert kan säga att bygget blir av. Nu finns en realistisk tidplan och fastighetsägaren tar fram bygghandlingar och genomför entreprenaden. Nu tar fastigheten form innan det blir dags att inreda och flytta in. Kriminalvården hyr fastigheten av fastighetsägaren. 

Kriminalvårdens typhus

Kriminalvården har tillsammans med Specialfastigheter utvecklat en standardiserad byggnadstyp, så kallat typhus, som ska fungera som modell för kommande anstaltshus inom Kriminalvården. Det första i sitt slag finns i Skenäs utanför Norrköping och invigdes i maj 2020.

Genom att använda samma ritningar och dra nytta av tidigare erfarenheter i byggprocessen blir det kostnadseffektivt och produktionstiden kommer att kunna kortas för varje hus som uppförs runt om i landet. Inredningen i huset är till stora delar producerad av intagna i Kriminalvården.

Följ med på en rundtur på Kriminalvårdens första typhus. Videon är cirka 1,40 minuter lång. Transkribering av Rundvandring i typhus (pdf).

Ny kriminalvårdsanläggning

I juni 2020 tecknade Kriminalvården ett samverkansavtal med Trelleborgs kommun om etablering av en större anläggning.

Läs mer om den nya kriminalvårdsanläggningen i Trelleborg

Kortsiktig utökning med tillfälliga platser

Det kommer att ta lång tid att möta platsbehovet med ordinarie platser. Istället krävs – parallellt med de stora byggprojekten – de närmaste åren ett stort antal beredskapsplatser och tidsbegränsade platser för att kortsiktigt kunna möta den höga beläggningen. Beredskapsplatser i anstalt innebär att två intagna delar rum, eller att andra utrymmen görs om till bostadsrum. De tidsbegränsade platserna består av tillfälliga byggnader, så kallade modulhus, på anstaltsområdet med bygglov för en begränsad tid.

Kriminalvårdens modulhus

Tillsammans med Specialfastigheter sätter Kriminalvården upp moduler på en rad klass 3-anstalter, bland andra anstalten Tillberga utanför Västerås, Rödjan utanför Mariestad och Asptuna och Svartsjö på Ekerö utanför Stockholm.

Modulhuset är ett enklare hus med en livslängd på 10-15 år. Modulerna kommer i första hand att användas som bostadsrum med två rum i varje i modul, alltså plats för fyra klienter. Men det går också enkelt att konvertera husen till lokaler för sysselsättning, lärcentrum eller personalutrymmen.