Kriminalvården logotyp

Kriminalvården växer

Idag är beläggningen i våra anstalter och häkten väldigt hög. Kriminalvården befinner sig mitt i ett intensivt arbete för att möta det ökade platsbehovet. Läs mer om våra pågående byggprojekt och nya anläggningar.

Ett utökat platsbehov

Kriminalvård pågår året runt och våra lokaler används dygnet runt. Våra anläggningar underhålls kontinuerligt med allt från enklare underhåll och moderniseringar till större renoveringar och utbyggnader. Behovet av platser påverkas både av renoveringar och av antalet klienter. Idag är beläggningen i våra anstalter och häkten väldigt hög. 

Kriminalvården befinner sig mitt i ett intensivt arbete med att möta det höga beläggningstrycket på landets anstalter och häkten. För att hantera platsbristen utökar vi på olika sätt och skapar platser både långsiktigt med nya ordinarie platser och kortsiktigt med tillfälliga platser. Vi bygger bland annat till befintliga lokaler, etablerar helt nya anläggningar, uppför tillfälliga byggnader med bostadsrum och förtätar befintliga anläggningar med så kallade beredskapsplatser.

Idag finns cirka 2 200 ordinarie häktesplatser och cirka 4 500 anstaltsplatser plus ett antal tillfälliga så kallade beredskapsplatser. 

Inom en tioårsperiod planerar vi för att utöka antalet ordinarie platser till cirka 10 100, en utökning om totalt cirka 3 400 ordinarie platser, varav cirka 2 500 i anstalt och 900 i häkte. Samtidigt ska ett stort antal beredskapsplatser och tidsbegränsade platser tas fram.

Kriminalvårdens platskapacitet 2021-2030 (pdf)

Här utökar vi med ordinarie platser

Var i Sverige de nya ordinarie platserna är planerade, hur många platser som är planerade och i vilken del av byggprocessen bygget befinner sig i, kan du se på kartan och i tabellerna nedanför.

Platser i anstalt

Anstalt

Nya platser År

Hall, Södertälje

216

2023/25

Härnösand

87

2022

Kalmar

350

2026

Kumla

64

2023

Norrtälje

128

2024

Rödjan, Mariestad, klass 3

192

2022, 23, 24

Rödjan, Mariestad, klass 2

144  

2025

Sagsjön

77

2024

Skenäs, Norrköping

138

2021, 22

Skogome

320

2025, 26, 27

Skänninge

96

2023

Sörbyn

96

2024

Tidaholm            

290

2022, 23, 24

Trelleborg

300

2027

Västervik

206

2022, 23, 24

Österåker

144

2026

Platser i häkte

Anstalt Nya platser År

Borås

60

2025

Gävle

100

2025

Halmstad

55

2025

Kalmar

65

2026

Helsingborg / Berga

48

2023

Kristianstad

100

2024

Salberga

44

2022

Trelleborg

150

2027

Västerås

100

2025

Växjö

10

2021

Så ser byggprocessen ut

Kriminalvården följer en fastställd process när det kommer till renoveringar, tillbyggnationer och nybyggnationer. Processen består av tre olika delar; förstudie, planering och produktion.

Förstudie – en förstudie görs av Kriminalvården för att ta fram förutsättningarna för byggprojektet. Hur ser behovet ut? Vilken verksamhet ska bedrivas? Vad behöver byggas eller renoveras? Förstudien ger också svar på frågor kring resurser, tid och ekonomi. När förstudien är klar beslutas det om projektet ska tas vidare eller avslutas.

Planering – om Kriminalvården beslutar att gå vidare med projektet så påbörjas planeringen. Här tar fastighetsägaren över ansvar och planering för projektet, med förstudien som underlag. I planeringsfasen kan mycket hända. Bygglov och upphandlingar kan överklagas och det kan behövas arkeologiska utgrävningar. När planeringsfasen är färdig tas ett beslut om projektet kan genomföras eller inte.

Produktion – Produktionsfasen är den sista delen. Det är först nu man säkert kan säga att bygget blir av. Nu finns en realistisk tidplan och fastighetsägaren tar fram bygghandlingar och genomför entreprenaden. Nu tar fastigheten form innan det blir dags att inreda och flytta in. Kriminalvården hyr fastigheten av fastighetsägaren.