Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdens typhus och modulhus

Följ med på en rundtur på Kriminalvårdens första typhus. Videon är cirka 1,40 minuter lång. Transkribering av Rundvandring i typhus (pdf).

Kriminalvårdens typhus

Kriminalvården har tillsammans med Specialfastigheter utvecklat en standardiserad byggnadstyp, så kallat typhus, som ska fungera som modell för kommande anstaltshus inom Kriminalvården. Det första i sitt slag finns i Skenäs utanför Norrköping och invigdes i maj 2020.

Genom att använda samma ritningar och dra nytta av tidigare erfarenheter i byggprocessen blir det kostnadseffektivt och produktionstiden kommer att kunna kortas för varje hus som uppförs runt om i landet. Inredningen i huset är till stora delar producerad av intagna i Kriminalvården.

Kortsiktig utökning med tillfälliga platser

Det kommer att ta lång tid att möta platsbehovet med ordinarie platser. Istället krävs – parallellt med de stora byggprojekten – de närmaste åren ett stort antal beredskapsplatser och tidsbegränsade platser för att kortsiktigt kunna möta den höga beläggningen. Beredskapsplatser i anstalt innebär att två intagna delar rum, eller att andra utrymmen görs om till bostadsrum. De tidsbegränsade platserna består av tillfälliga byggnader, så kallade modulhus, på anstaltsområdet med bygglov för en begränsad tid.

Kriminalvårdens modulhus

Tillsammans med Specialfastigheter sätter Kriminalvården upp moduler på en rad klass 3-anstalter, bland andra anstalten Tillberga utanför Västerås, Rödjan utanför Mariestad och Asptuna och Svartsjö på Ekerö utanför Stockholm.

Modulhuset är ett enklare hus med en livslängd på 10-15 år. Modulerna kommer i första hand att användas som bostadsrum med två rum i varje i modul, alltså plats för fyra klienter. Men det går också enkelt att konvertera husen till lokaler för sysselsättning, lärcentrum eller personalutrymmen.