Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdens typhus och tillfälliga byggnader

Följ med på en rundtur i Kriminalvårdens första typhus. Videon är cirka 1,40 minuter lång. Transkribering av Rundvandring i typhus (pdf).

Kriminalvårdens typhus

Kriminalvården har tillsammans med Specialfastigheter utvecklat en standardiserad byggnadstyp, så kallat typhus, som ska fungera som modell för kommande anstaltshus inom Kriminalvården. Det första i sitt slag finns i Skenäs utanför Norrköping och invigdes i maj 2020.

Genom att använda samma ritningar och dra nytta av tidigare erfarenheter i byggprocessen blir det kostnadseffektivt och produktionstiden kommer att kunna kortas för varje hus som uppförs runt om i landet. Inredningen i huset är till stora delar producerad av intagna i Kriminalvården.

Kortsiktig utökning med tillfälliga platser

Det kommer att ta lång tid att möta platsbehovet med ordinarie platser. Istället krävs – parallellt med de stora byggprojekten – de närmaste åren ett stort antal beredskapsplatser och tidsbegränsade platser för att kortsiktigt kunna möta den höga beläggningen. Beredskapsplatser i anstalt innebär att två intagna delar rum, eller att andra utrymmen görs om till bostadsrum. De tidsbegränsade platserna består av tillfälliga byggnader som uppförs på anstaltsområdet, med bygglov för en begränsad tid.

Kriminalvårdens tillfälliga byggnader

Tillsammans med fastighetsägarna låter Kriminalvården sätta upp tillfälliga byggnader på fem klass 3-anstalter, bland andra anstalten Tillberga utanför Västerås och Rödjan utanför Mariestad. Liknande byggnader är även på gång på flera slutna anstalter, i säkerhetsklass 2 och 3.  Först ut blir anstalten Karlskoga. En del av platserna på de slutna anstalterna ska användas som anstaltsplatser, andra som häktesplatser.

De här tillfälliga byggnaderna är enklare hus med bygglov på 10-15 år. De kommer i första hand att användas som bostadsrum för intagna, men det går också att konvertera husen till lokaler för sysselsättning, lärcentrum eller personalutrymmen.