Ny anstalt i Kalmar

Kriminalvården och Kalmar kommun har inlett ett samarbete för att bygga en större anstalt i kommunen. I december 2020 skrevs avtalet under av Kriminalvården och Kalmar kommun för att bygga en anstalt med minst 300 nya platser samt ett häkte med plats för upp till 80 intagna.

Kriminalvården bedriver sedan lång tid tillbaka (sedan 1852) anstaltsverksamhet i Kalmar. Idag i form av en anstalt med 60 platser, ett häkte med 35 platser samt ett frivårdskontor. Den nuvarande anstalten är i behov av omfattande renovering och har begränsade förutsättningar för att bedriva en modern anstaltsverksamhet. Den saknar också möjlighet att byggas ut eller att anpassas på annat sätt.

Den nya anstalten kommer att byggas på lämplig plats inom Kalmar kommun, ha plats för 300-400 intagna och även ha en häkteslösning för mellan 50-80 intagna. Häkteslösningen kommer antingen finns i gemensam anläggning med anstalten, eller i anslutning till centralorten Kalmar. Beslutet om vilken plats anstalten ska byggas på tas i samråd med Kalmar kommun. Målet är att den ska stå färdig 2027.

Fördel med befintlig verksamhet på orten

Det är en stor fördel att kunna ta tillvara på den mångåriga kompetens och erfarenhet våra medarbetare besitter, och ta med den från den nuvarande anstalten till den nya. På så vis klarar vi också personalförsörjningen på ett bra sätt. Det kommer även skapas nya arbetstillfällen i samband med ny anstalt och häkte, uppskattningsvis cirka 200 nya tjänster.

Pressträff om ny anstalt i Kalmar

Den 10 december 2020 sände vi en digital pressträff här på webben, där vi berättade vad som är på gång i arbetet med den nya anstalten. Kriminalvården och Kalmar kommun deltog i pressträffen, och inbjudna journalister fick möjlighet att ställa frågor.

Medverkande i pressträffen: Martin Holmgren, generaldirektör Kriminalvården, Johan Persson (S) kommunstyrelsens ordförande Kalmar, Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör Kriminalvården, Lena Karvik Kriminalvården. Transkribering av pressträffen

Frågor och svar om ny anstalt i Kalmar

Kommer den nya anstalten byggas i anslutning till den nuvarande?

Nej, den nuvarande anstalten har begränsade förutsättningar för en modern anstaltsverksamhet då den saknar möjlighet till expansion eller annan större anpassning. Därför kommer en helt ny anstalt att byggas på annan plats i kommunen.

Hur lång tid tar det innan en ny anläggning är på plats?

Målet är att den nya anstalten ska stå klar 2027.

Hur stor kommer anläggningen i Kalmar att bli?

Det kommer att bli en anläggning med mellan 300-400 platser.

Varför vill Kriminalvården utveckla verksamheten i Kalmar?

Kriminalvården är i stort behov av att öka platskapaciteten då våra anstalter är fullbelagda och antalet klienter förväntas öka ytterligare under kommande år. Genom att bygga en ny anstalt i Kalmar, där det redan bedrivs anstalts-och häktesverksamhet, ser vi en bra möjlighet att öka vår platskapacitet samtidigt som vi tar tillvara på den kompetens och erfarenhet våra nuvarande medarbetare i Kalmar har.

Innebär den nya anläggningen fler jobb i kommunen?

Ja, uppskattningsvis cirka 200 nya jobb inom anstalts-och häktesverksamheten. Även under byggprocessen genereras ett stort antal arbetstillfällen.

Hur fungerar säkerheten runt en anstalt?

En hög nivå av säkerhet är nödvändig för att Kriminalvården ska kunna uppfylla kravet på att skydda samhället, ha god omvårdnad och kunna påverka klienterna till ett liv utan kriminalitet. Redan i dag är risken för exempelvis rymningar extremt låg. Under år 2020 rymde inte någon från anstalt på de högre säkerhetsklasserna eller från häkte.

Säkerheten kommer att vara den bästa som går att få när vi bygger nytt.