Kriminalvården

Platssituationen

Många av Kriminalvårdens häkten och anstalter är idag fullbelagda. Här hittar du aktuell information om plats och beläggningssituationen.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det Kriminalvårdens möjlighet att placera intagna. 

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Nedan ser du de senaste uppgifterna om plats- och beläggning för häkte och anstalt.

Häkte

Beläggningen 17 januari 2021

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1088 1073 98,62%
Normalhäkte 1239 1259 101,61%
Totalt 2327 2332 100,21%

 

Exkl. arrestplatser och häktet Storboda

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1026 1045 101,85%
Normalhäkte 1183 1219 103,04%
Totalt 2209 2264 102,49%

Anstalt

Beläggningen 18 januari 2021

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1563 1602 102,50% 102,50%
Klass 2 2328 2275 97,72% 97,72%
Klass 3 1091 982 90,01% 90,01%
Totalt 4982 4859 97,53% 97,53%

 

Platser för män

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1563 1602 102,50% 102,50%
Klass 2 2107 2081 98,77% 98,77%
Klass 3 986 906 91,89% 91,89%
Totalt 4656 4589 98,56% 98,56%

 

Platser för kvinnor

  Tillgängliga platser Beläggning Beläggningsgrad Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 2 221 194 87,78% 87,78%
Klass 3 105 76 72,38% 72,38%
Totalt 326 270 82,82% 82,82%