Kriminalvården

Platssituationen

Många av Kriminalvårdens häkten och anstalter är idag fullbelagda. Här hittar du aktuell information om plats och beläggningssituationen.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det Kriminalvårdens möjlighet att placera intagna. 

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Nedan ser du de senaste uppgifterna om plats- och beläggning för häkte och anstalt.

Häkte

Beläggningen 22 november 2020

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1109 1142 102,98%
Normalhäkte 1200 1313 109,42%
Totalt 2309 2455 106,32%

 

Exkl. arrestplatser och häktet Storboda

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1047 1089 104,01%
Normalhäkte 1168 1278 109,42%
Totalt 2215 2367 106,86%

Anstalt

Beläggningen 23 november 2020

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1547 1632 105,49% 119,82%
Klass 2 2336 2314 99,06% 110,88%
Klass 3 1037 968 93,35% 106,49%
Totalt 4920 4914 99,88% 112,76%

 

Platser för män

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1547 1632 105,49% 119,82%
Klass 2 2121 2124 100,14% 111,97%
Klass 3 932 890 95,49% 109,07%
Totalt 4600 4646 101,00% 114,01%

 

Platser för kvinnor

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 2 215 190 88,37% 100,00%
Klass 3 105 78 74,29% 83,87%
Totalt 320 268 83,75% 94,70%