Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdens nationella transportenhet

När klienter ska förflyttas mellan häkten och anstalter är det Kriminalvårdens nationella transportenhet som gör det.

Kriminalvårdens nationella transportenhet utför transporter för Kriminalvården, men också för till exempel Polisen, Migrationsverket, Statens institutionsstyrelse, regioner och kommuner.

Transporterna sker både inom Sverige och till andra länder. I Sverige flyttar transportenheten i första hand intagna mellan olika anstalter och häkten. Utrikes sker transporter av intagna som till exempel ska utvisas efter avtjänat straff, men också avvisningar och utvisningar åt Migrationsverket.

Transportenhetens stab och administration är placerad på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping och de transporter som inte är lokala planeras från planeringskontoret i Arvidsjaur. Transporterna utförs av personal på något av de 21 lokalkontoren som finns runt om i landet. Inom transportenheten arbetar drygt 800 personer.